Rady na nákup chladícího boxu


Rady na nákup chladícího boxu
Kategorie: Vše o lednicích v karavanu
Datum:
Aktualizace: 2014-03-02
Hodnocení:
Doporučit:

Příspěvků: Počet příspěvků

Jak nalézt „to své“ chladicí zařízení

 • POROVNÁNÍ SYSTÉMŮ
 • FUNKCE
 • POŽADAVKY
 • VÝKONOVÉ ÚDAJE
 • PROVOZNÍ NÁKLADY
Chladící boxy vodítko výběru

KRITÉRIA VÝBĚRU „SPRÁVNÉHO“ CHLADICÍHO BOXU

Nabídka chladicích boxů pro volný čas a cestování je široká. Chcete-li zjistit, které zařízení je vhodné právě pro vás, vaše vozidlo a vaše plány na dovolenou, měli byste si před nákupem položit pár otázek. A rovněž projít malou technickou průpravou. Tu vám zprostředkuje tento prospekt, který vás zároveň dovede ke spolehlivému rozhodnutí. Abyste toto rozhodnutí mohli rovněž realizovat, na posledních stranách vám představíme kompletní program chladicích boxů pro volný čas značky Dometic a WAECO.

Měli byste si položit tyto otázky:
1. Jaké typy „mobilní“ chladicí techniky jsou k dispozici?
2. Jaký je cíl mé cesty?
3. Jaký chladicí výkon očekávám?
4. Jaký druh energie chci využívat?
5. Jak vysoká smí být spotřeba energie?
6. Vadí mi, když chladicí box vydává zvuky?
7. Jak velký by chladicí box měl být?

Nejdůležitější tlačítka

Zde jsou nejdůležitější tlačítka, která v mobilních chladicích zařízeních používá společnost Dometic WAECO. S jejich pomocí lze již na první pohled pochopit všechny podstatné vlastnosti chladicího zařízení.

Tlačítka chladicích boxů dometic

1. TŘI CHLADICÍ SYSTÉMY PRO MOBILNÍ POUŽITÍ

Tři různé chladicí techniky zajišťují, aby v mobilních chladicích zařízeních od firmy Dometic WAECO zůstalo vše čerstvé. Proč právě tři? Každá z nich má své silné stránky a své zvláštnosti, které se za určitých podmínek ukázaly být ideální. V následujícím textu jsme stručně vysvětlili principy fungování jednotlivých technik.

ABSORPČNÍ TECHNIKA

Koncentrovaný roztok amoniaku se zahřívá ve varníku a je desorbován ve formě páry. Plyn se pod vysokým tlakem zkapalní v kondenzátoru a po přídavku vodíku se odpaří. Z chladicího prostoru je přitom odváděno teplo. Poté je plynný amoniak absorbován v absorbéru slabým roztokem amoniaku. Nasycený roztok teče zpět do varníku, v němž se celý cyklus opakuje.

TERMOELEKTRICKÉ SYSTÉMY

Termoelektrický princip byl poprvé objeven v roce 1834 J. C. A. Peltierem. Z tohoto důvodu se teplotu zvyšující části termoelektrického systému označují také jako Peltierovy články. Princip je založen na skutečnosti, že při průchodu stejnosměrného proudu ve spojovacím místě různých kovů vzniká chlad nebo teplo, a to vždy v závislosti na polaritě. Tento chladicí nebo topný výkon se ještě zvyšuje pomocí tepelných výměníků a ventilátorů. Je ideální pro malé a střední chladicí kapacity.

KOMPRESOROVÁ TECHNIKA

Kompresorové jednotky pracují s chladivem. Chladivo přechází ve výparníku z kapalného do plynného stavu. Přitom výparník odebírá teplo z vnitřního prostoru chladicího zařízení – ochlazuje se. Kompresor nasává plynné chladivo, stlačuje je a předává dále do kondenzátoru. Tam se uvolní teplo vázané ve výparníku. Chladivo přechází zpět do původního kapalného stavu a proudí do výparníku, v němž cyklus začíná znovu.

Zvláštní znaky? Je jich mnoho!

Každá z popsaných chladicích technik zaujímá v oblasti použití pro volný čas vzhledem ke svým individuálním vlastnostem silnou pozici. Žádná z nich ale samozřejmě neumí všechno. Zda vám optimálně poslouží termoelektrická, absorpční nebo kompresorová jednotka, záleží zcela na tom, jak a kde si přejete svůj chladicí box používat. Na počátku vašeho rozhodování by tedy mělo být pečlivé srovnání systémů.

Absorpční chladicí boxy

Chlazení nezávisle plynem
12 / 230 V
Zcela bezhlučný provoz
Chladicí výkon je závislý na okolní teplotě  
  

Termoelektrické chladicí boxy

12 / 24 / 230 V
Nezávislé na šikmé poloze
Lehké a levné
Chladicí výkon je závislý na okolní teplotě  
  

Kompresorové chladicí boxy

Vynikající chladicí výkon i při extrémních teplotách
Normální a hluboké chlazení
Bezproblémový provoz na 12/24 V nebo 12/24 V a 100–240 V
Nenáchylný vůči šikmým polohám
Minimální spotřeba energie
Ideální pro solární provoz
Vestavěná funkce monitoru akumulátoru

2. JAKÝ JE CÍL VAŠÍ CESTY? TEPLOTNÍ PODMÍNKY V MÍSTĚ DOVOLENÉ

Kdo miluje daleký sever, tráví dovolenou v Německu nebo sousedních zemích, potřebuje chladicí box v podstatně menší míře než ten, kdo cestuje na horký jih. Faktem je, že: Chladicí výkon termoelektrických a absorpčních boxů je také ovlivněn okolní teplotou. Kompresorové boxy naproti tomu chladí nezávisle na okolní teplotě a poskytují dokonce mrazicí výkon. Jsou-li denní teploty, jako například ve Španělsku, Řecku a Chorvatsku, vesměs na úrovni min. 40 °C, nelze od termoelektrických zařízení již očekávat uspokojivý chladicí výkon. S absorpčním boxem budete mít – v závislosti na místě instalace – možná trochu víc štěstí. Pokud však chcete mít v oblastech s velmi vysokou úrovní teplot naprostou jistotu, nejlépe si poradíte s kompresorovou chladicí jednotkou.

Typ chladicího boxu              Venkovní teplota
                             Dosažená vnitřní teplota
1. Absorpční technika (CombiCool RC 1200 EGP)    40°C        15°C
Až 25 °C při okolní teplotě 40 °C 15 °C
2. Termoelektrický systém (TropiCool TC 21FL)    40°C        10C
Až 30 °C při okolní teplotě 40 °C 10 °C
Termoelektrický systém / kompresorová technika
(CoolFun CK 40D Hybrid)
Termoelektrický systém: Až 20 °C při okolní teplotě 40°C        20 °C
Kompresorová technika 40 °C                   Nastavená teplota
                                 Teplotní rozsah
                                 +10 °C až –15 °C
3. Kompresorová technika (CoolFreeze CFX 40)    40°C    Nastavená teplota
                                 Teplotní rozsah
                                +10 °C až -22 °C
Chladicí zařízení se musí sladit s okolními teplotami. Ty určují, čemu byste měli
otevřít své srdce: absorpčnímu boxu o velkém objemu, lehké termoelektrické jednotce
nebo kompresorovému boxu s teplotně nezávislým chladicím výkonem.

DVA CHLADICÍ SYSTÉMY V JEDNOM BOXU

Sofistikovaná technologie pro ještě více možností použití: WAECO CoolFun CK 40D Hybrid má „na palubě“ kromě výkonného kompresoru i termoelektrickou jednotku. Při provozu na kompresor (230 V) poskytuje normální a hluboké chlazení až do -15 °C nezávisle na okolní teplotě. Integrovaný termoelektrický systém se zapojí, když se má box používat ve vozidle. Zde se připojí k 12V baterii a během jízdy dále chladí – a to na teplotu až o 20 °C nižší, než je okolní teplota. Ideální chladicí box do předstanu, který odvede dobrou práci i na zahradě nebo ve společenských prostorech!

3. JAKÝ CHLADICÍ VÝKON OČEKÁVÁTE? MÍRNÝ NEBO PLNÝ VÝKON

Většinou podnikáte jednodenní výlety a chcete chladicímu boxu svěřit ovoce a nápoje. Nebo jste na dovolené na cestách celý týden a raději byste si s sebou vzali mražené potraviny. Zatímco v prvním případě postačí cenově výhodný termoelektrický box, druhý scénář použití bude fungovat pouze s kompresorovým zařízením.

Chladicí technika

Absorpční technika     Normální chlazení v závislosti na okolní teplotě
Kostky ledu na výparníku
Termoelektrické systémy   Normální chlazení v závislosti na okolní teplotě
Kompresorová technika    Normální a hluboké chlazení od +10 °C až do -22 °C (CFX)  
  

4. JAKÝ DRUH ENERGIE CHCETE VYUŽÍVAT? OD PROVOZU NA BATERII AŽ PO PLYN

Stačí vám provozovat chladicí zařízení „pouze“ na 12 nebo 24V baterii vozidla? Má být navíc možný také síťový provoz (230 V)? Nebo patříte mezi vášnivé kempaře, kteří chtějí chladit převážně plynem? Program chladicích boxů Dometic WAECO nabízí verze pro všechny uvedené druhy energie – kompresorová technika je dokonce vhodná pro solární provoz. Pokud kladete největší důraz na plynový provoz, přichází pro vás v úvahu pouze jeden chladicí systém: absorpční technika.

Druh energie

Absorpční technika      12 V / 230 V / plynový provoz
Termoelektrické systémy   12 V / 24 V / 230 V
Kompresorová technika    12 V / 24 V / 100–240 V
  

Vždy dostupný zdroj energie

Vestavěné upínací zařízení pro plynovou kartuši u absorpčního chladicího boxu CombiCool RC 1205 GC.

MŮJ TIP

Kompresorové chladicí boxy WAECO mají nízkou spotřebu energie a přinášejí navíc funkci monitoru akumulátoru. Ta poskytuje další bezpečnost, pokud je zařízení provozováno na akumulátor vozidla. Klíčové slovo „solární provoz“: Kompresorové boxy optimálně spolupracují se sluncem. Toho byste měli využít, pokud vaše cesty vedou většinou na slunný jih!

5. JAK VYSOKÁ SMÍ BÝT SPOTŘEBA ENERGIE? PŘIZPŮSOBENÍ OMEZENÉ KAPACITĚ ENERGIE

Při mobilním nasazení musejí být elektrická zařízení často napájena „vyčerpatelnými“ zdroji energie. Proto je jejich spotřebě energie přikládán zvláště velký význam. V následujícím přehledu je ukázáno, jak lze vypočítat spotřebu u vybraných chladicích jednotek. Je zřejmé, že pro delší prostoje (např. více než 2 dny) přichází v úvahu pouze energeticky účinná kompresorová technika. Majitelé absorpčního boxu mají v takových případech ještě jednu alternativu: Provoz na plyn.

Chladicí technika    Vzorec      Příklad       Proud
Absorpční technika
CombiCool RC 1200 EGP Příkon: Napětí   85 W: 12 V = 7 Ah/h, 168 Ah/den
Termoelektrické systémy
CoolFun CX 30     Příkon: Napětí   47 W: 12 V = 3,92 Ah/h, 94 Ah/den
Kompresorová technika
CoolFreeze CFX 40   Spotřeba proudu x procentuální
            Doba chodu(*) (48 W: 12 V = cca. 3,75 A)
            3,75 A x 22 %         ‹ 1 Ah/h, ‹ 24 Ah/den
(*)22 % procentuální doba chodu při 32 °C okolní a 5 °C vnitřní teploty

Předpis pro chladicí zařízení: Označení spotřeby energie

Předpis pro chladicí zařízení: Označení spotřeby energie

Chladicí zařízení, která jsou provozována především na napájení ze sítě, podléhají směrnici o ekodesignu pro určení třídy energetické účinnosti. Absorpční boxy jsou z toho vyloučeny, protože mohou být provozovány na plyn. V závislosti na technice chlazení se v mobilních chladicích zařízeních používají dvě různé techniky měření. Termoelektrické chladicí boxy se při okolní teplotě 25 °C ochlazují na vnitřní teplotu 17 °C. Požadovaný příkon představuje energetickou účinnost. Termoelektrické boxy značky WAECO zde dosahují vesměs třídy A++.

Kompresorové chladicí boxy jsou klasifikovány při okolní teplotě 25 °C a vnitřní teplotě 5 °C. Modely řady WAECO CFX zde dosahují při třídě energetické náročnosti A++ dosud nedosažených špičkových hodnot v oblasti mobilních kompresorových chladicích zařízení.

7. JAK VELKÝ BY MĚL BÝT VÁŠ CHLADICÍ BOX? ŘEŠENÍ OD XS DO XXL

Pokud jde o chladicí objem, můžeme samozřejmě poskytnout vše, po čem vaše srdce touží. Je však třeba mít na paměti, že s velikostí chladicího prostoru se také zvyšuje energetická spotřeba zařízení. Kromě toho je obří chladicí box těžký a umisťuje se obtížněji než kompaktní řešení s objemem 20 litrů. Na druhou stranu by si pětičlenná rodina, která ráda kempuje, s kompaktním řešením těžko vystačila – k dispozici by mělo být 40 litrů a více. Ze všech těchto úvah vyplývá, že vámi vybraný chladicí box by měl sedět jako ulitý. Musí také pasovat z hlediska velikosti: pro vás, vaše plány, počet společníků při cestování a samozřejmě do dostupného prostoru.

Chladicí technika Dostupné objemy v programu Dometic WAECO
Absorpční technika                 31 – 40 litrů
Termoelektrické systémy               7 – 33 litrů
Kompresorová technika              10,5 – 105 litrů
  

MŮJ TIP

„Máme dva!“ – tak se nám cestuje nejlépe. Na jednodenní výlety a spontánní pikniky jsme si zakoupili termoelektrický box Waeco TropiCool TC 21FL. Ráno do něj vložíme nápoje a sendviče a večer je prázdný. Beru si jej vždy také na pracovní cesty. Na dovolenou jsme si pak pořídili ještě WAECO CoolFreeze CFX 50. Tento box se optimálně vejde do úložného prostoru v obytném voze a můžeme si jej vzít na občasné výlety na člunu. Důvodem koupě byl jeho neuvěřitelný výkon. Ať slunce praží, jak chce, zůstává stále ledově studený. Typický kompresorový box!

ELEKTRONICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO CHLADICÍ BOXY

Síťové připojení pro termoelektrické a kompresorové boxy

Vlastníte chladicí zařízení s připojením na 12 nebo 12/24 V nebo si je plánujete pořídit? Potom máte nyní nebo i později ještě možnost sí-ťového provozu. Pomocí vhodného síťového adaptéru WAECO CoolPower můžete svůj chladicí box provozovat také na napájení ze zásuvky doma, v hotelu nebo na dovolené. Tím se vaše možnosti použití značně rozšiřují.

WAECO CoolPower EPS 817

WAECO CoolPower EPS 817

Síťový adaptér pro bezproblémové připojení termoelektrických chladicích jednotek na 12 V do 230V sítě.

WAECO CoolPower EPS 100

WAECO CoolPower EPS 817

Síťový adaptér pro bezproblémové připojení chladicích jednotek na 12/24 V do 230V sítě. Lze použít pro kompresorové chladicí boxy WAECO CoolFreeze CDF.

Copyright

Zpracováno z podkladů Firmy Dometic se souhlasem pro komerční účely.

Staň se autorem a zaplatíme ti práci zbožím z eshopu

Link QR do mobilu


QR kód (anglicky: QR Code) je uskupení dat v obrázku ve tvaru čtverce. QR kód znatelně usnadní práci s internetem. Pokud máte nainstalovanou aplikaci pro čtení kódu, stačí zaměřit objektiv fotoaparátu na QR kód a jen chvilku počkat. Info zde.


Související zboží

Chladící box termoelektrický - kompresorový, Unikátní 2 chladící systémy v jedné lednici. Nový hybridní box nabízí 2 systémy, termoelektrický na 12 i 230V, nebo kompresorový výkonný na 230V. Tato kombinace funkcí umožní nachlazení boxu na 230V až do teploty -15°C a následné udržování teploty na 12V termoelektrickým článkem. Kompresor narozdíl od termoelektrického chlazení není závislý na okolní teplotě.

Chladící box termoelektrický - kompresorový Dometic CoolFun CK-40D hybrid 12/230V

8 920,- Detail »


Kompresorový chladící box, Excelentní chladící výkon při malé spotřebě. Box chladí od +10°C do -18°C bez ohledu na okolní teplotu. Uvnitř boxu odnímatelná mřížka, která se osadí vertikálně nebo horizontálně. Při vertikální poloze mřížky postavíte 2 litrovou PET lahev. Box je na 12 i 24V

Kompresorový chladící box Dometic CoolFreeze CDF 18, 18 litrů, 12 a 24 V

12 877,- Detail »


Kompresorový šuplíkový box 30 litrů, 34,0034,0034,0034,00

Kompresorový šuplíkový box 30 litrů Dometic Coolmatic CD 12 a 24V černý

16 819,- Detail »


Kompresorový chladící box, Vnější rozměry 410/590 x 410 x 410 mm, hmotnost 20,5 kg. Teplotní rozpětí +5 - -12 °C.

Kompresorový chladící box Dometic CB 36 s odnímatelným kompresorem

22 337,- Detail »


Kompresorový chladící box, Venkovní rozměry bez/s agregátem 500 x 445/660 x 340 mm, hmotnost 22 kg, teplotní rozpětí +5 °C - -12 °C. Příkon 45W,

Kompresorový chladící box Dometic CB 40 s odnímatelným kompresorem

22 626,- Detail »


Termoelektrický chladící box, Chladící box je umístěn na sedadle spolujezdce nebo na zadním sedadle uprostřed upevněný bezpečnostním pásem. I přes kompaktní rozměry lze uložit láhev 2 litry. Vestavěný monitor akumulátoru umožní přepínání při podpětí akumulátoru. Automatické vypnutí při poklesu na 11,7V, opětovné zapnutí při 13,1V. Termoelektrický článke chladí až 20 stupňů pod okolní teplotu nebo ohřívá až na plus 65 stupňů Celsia. Objem boxu 15 litrů, napětí 12V, příkon 40W, rozměr 28,2 x 32,8 x 46,2 cm, hmotnost 5,2 kg

Termoelektrický chladící box Dometic BordBar TB-15, 12 Volt

3 981,- Detail »


Zdroj - usměrňovač, Adaptér pro provoz termoelektrických chladniček se zásuvkou 12V

Zdroj - usměrňovač Dometic 230V - 12V - 5A pro termoelektrické boxy

631,- Detail »


Zdroj - usměrňovač, Adaptér pro provoz termoelektrických chladniček se zásuvkou 12V

Zdroj - usměrňovač Dometic 230V - 12V - 6A

983,- Detail »


Adaptér, Adaptér speciálně pro boxy s kompresorem Danfoss ze sítě 230V. Pozor, adaptér je na 230/24V, jiný adaptér na kompresorový box nejde, je tam velké zatížení při startu kompresoru. Také tento adaptér nejde použít na jiné než kompresorové boxy Waeco

Adaptér Dometic EPS 100 pro připojení boxu CDF 18 na 230V

1 616,- Detail »Nahoru