Vodítko pro nákup klimatizace pro karavan


Vodítko pro nákup klimatizace pro karavan
Kategorie: Vše o elektřině v karavanu
Datum:
Aktualizace: 2014-02-26
Hodnocení:
Doporučit:

Příspěvků: Počet příspěvků

KRITÉRIA VÝBĚRU KLIMATIZACE PRO KARAVAN

 • FUNKCE
 • POROVNÁNÍ SYSTÉMŮ
 • PŘEHLED PROGRAMU

Jak vybrat tu správnou klimatizaci?

1. Ideální teplota – jak vzniká „komfortní klima“?
2. Princip funkce klimatizace
3. Různé klimatizační systémy
4. Role vozidla při výběru klimatizace
5. Cíl cesty: Jaké požadavky musí klimatizace splňovat?
6. Provoz v kempu/na parkovacím místě: Spouštěcí proud a jištění
7. Provoz za jízdy: možný pouze se soupravami DC
8. Skvělé klima bez odběru el. proudu – funkci převezmou generátory
9. Klimatizace Dometic – přehled programu

1. IDEÁLNÍ TEPLOTA = POCIT „POHODLÍ“

Pocitová teplota se liší od naměřené teploty vzduchu a vyjadřuje, jak člověk vnímá teplotu ve svém okolí. Jeho tepelné vnímání sahá od pocitu tepla až horka přes pohodlí až po pocit chladu. Naším společným cílem je užívat si pohodlí neboli komfortní klima, přičemž hraje rozhodující roli vlhkost vzduchu. Pokud je spíše nízká, snášíme i velmi vysoké teploty vzduchu a na to reagujeme nadměrnou produkcí potu. Při suchém teple se pot na kůži odpařuje zvláště rychle a tím vzniká chladicí účinek.

Tento účinek zůstává zachován, pokud panuje vlhké a teplé klima. Při vysoké vlhkosti vzduchu se pot na kůži již nemůže odpařovat a tělo se tak neochlazuje. Z tohoto důvodu je tepelná zátěž vnímána obzvláště intenzivně. Člověk vnímá vzduch jako parný a dusný, dochází k potížím krevního oběhu a poruchám spánku.

Z těchto poznatků je patrné, co by měla dobrá klimatizace zvládnout. K zajištění komfortního klimatu nestačí pouhé ochlazení, ale je nutné také snížit vlhkost vzduchu.

Úloha klimatizace: Zajišťovat pohodlí

Klimatizaci si pořizujeme proto, abychom při pobytu doma nebo ve vozidle zlepšili svou fyzickou i duševní pohodu. Teplotní rozmezí, ve kterém nám klimatizace zajistí komfort, není příliš široké. To je zřejmé z níže uvedeného obrázku. Teploty do 26 °C jsou pro nás přijatelné jen při nízké vlhkosti vzduchu. Pokud je vzduch příliš vlhký, na teploměru by neměla být překročena teplota 20 °C. Maximální komfort nám zajistí teploty v místnosti od 18 do 22 °C, pokud je vlhkost vzduchu v rozmezí 40 až 70 %. Aby bylo možné vytvořit tyto teplotní podmínky v cestovním automobilu i při vysokých okolních teplotách, ochlazovat a současně odvlhčovat vzduch, je zapotřebí kompresorem poháněná klimatizace. Na jejím principu pracují zařízení s přímým nebo nepřímým odpařovacím chlazením.

Komfortní teplota v karavanu při 26 stupních

2. PRINCIP FUNKCE KLIMATIZACE

Klimatizace se v zásadě téměř neliší od chladicího agregátu, který se nachází v každé domácí chladničce. Účinnost chlazení klimatizace je samozřejmě o něco vyšší. V obou případech odebírá chladicí médium teplo z chlazeného prostoru a odvádí je přes uzavřený chladicí okruh do vnějšího prostoru. Klimatizace by navíc měla sloužit ke snížení vlhkosti vzduchu.

A. Nejběžnější klimatizační systémy pro vozidla pro volný čas

Výparníky

Ve střešním zařízení se voda rozprašuje a zachytává na filtru. Ventilátor přes filtr nasává venkovní vzduch a dochází k tepelné výměně. Ochlazený vzduch je ventilátorem přiváděn do vnitřního prostoru. Výhody: nízký odběr el. proudu, nízká hmotnost. Nevýhoda: účinnost závisí na okolní vlhkosti; dostupný výkon kolísá. Klesá při vlhkosti vzduchu > 85 % – právě tehdy je naléhavě zapotřebí spolehlivá klimatizace. Výparníky navíc v podmínkách systému zvyšují vlhkost vzduchu ve vozidle, a to nezávisle na vnějších okolnostech.

Kompresory

Chladicí médium, které proudí v uzavřeném okruhu v plynném skupenství, je pod tlakem zkapalněno. Prochází potrubním systémem a ve výparníku expanduje na plyn. Při tomto jevu odebírá teplo z okolí a vnější plocha výparníku se ochlazuje. Chladicí médium proudí opět do kompresoru a cyklus začíná znovu. Klimatizace tímto způsobem cíleně odvádí teplo a ochlazuje interiér vozidla. Rovněž v ní cirkuluje vzduch z místnosti a odvlhčuje se. Výhoda: vysoký neměnný chladicí výkon, značná nezávislost na venkovních teplotách a vlhkosti vzduchu. Mnohé kompresorové klimatizace jsou navíc vybaveny vestavěným topením, které se liší ve výkonu a účinnosti. Pokud se jedná o jednoduché topné odporové těleso, topný výkon jistě postačí v chladných večerech. Pokud je klimatizace vybavena energeticky účinným tepelným čerpadlem, činí hodnoty výkonu až více než 3000 W – tím je zajištěno příjemné teplo ve vozidle i v přechodných dobách.

princip klimatizace Dometic

B. Teplotní podmínky ve vozidlech pro volný čas a jejich příčiny

Cestovní automobily a karavany dnes již nepředstavují žádné obydlí se silnými zdmi. I při poměrně dobré izolaci se vlivem slunečních paprsků zahřívají na vysoké teploty. K tomu dochází nejen na slunném a horkém jihu, ale teploty v interiéru rychle dosahují teploty 30 °C a více i v mírnějších klimatických pásmech. Kromě hodnoty izolace mají na teplotní podmínky ve vozidle vliv ještě další faktory. Například velikost a počet oken – karavan s drobnými okny se zahřívá pomaleji než cestovní automobil s velkými okenními plochami. A potom samozřejmě i místo: Nachází se vozidlo na pražícím slunci nebo je chráněno ve stínu stromů s hustými korunami? Určitou roli hraje i to, jak si počíná majitel vozu: Využíváte každé příležitosti k intenzivnímu vyvětrání nebo se teplo může při zavřených oknech šířit v celém interiéru?

adaptérový rám dometic

3. TYPY KLIMATIZACÍ PRO VOZIDLA PRO VOLNÝ ČAS: TŘI MODELOVÉ VARIANTY

klimatizace Dometic
 • Střešní klimatizace
 • Střešní klimatizace s oknem
 • Kompresorové nezávislé klimatizace (do odkládací skříňky)

Montáž na střeše nebo v odkládací skříňce

Na palubě vozidel pro volný čas existují vlastně jen dvě místa pro montáž klimatizace, které mají smysl z technického i praktického hlediska: střecha a odkládací skříňka.

Střešní klimatizace využívají fyzikální princip, že chlad proudí vždy směrem dolů. Proud studeného vzduchu lze bez výkonnostních ztrát a při nepatrných nákladech na energie odvádět přímo do obytného prostoru. U tohoto typu klimatizace dosud odpadala možnost střešního okna. Našim vývojářům se však podařilo okno dokonale zabudovat do střešní klimatizace. Tak vznikl model Dometic FreshLight – světová novinka na trhu.

V klimatizačních systémech, které jsou umístěny v odkládací skříňce, probíhá rozvod vzduchu přes výstupní otvory, které lze individuálně umístit v prostoru a umožňují flexibilní uspořádání klimatických zón.

Nápovědy při rozhodování: Jaký typ klimatizace je pro mě vhodný?

Střešní nebo kompresorová nezávislá klimatizace – obě varianty mají své silné stránky, ale nejsou ve stejné míře vhodné pro každou situaci použití. Níže naleznete porovnání uvedených typů klimatizace, které bude při rozhodování jistě užitečným. Člověk si koneckonců přeje klimatizaci s radostí používat mnoho let...

Výhody střešní klimatizace

 • Výhody střešní klimatizace:
 • Snadná a rychlá montáž na střechu
 • Bez potřeby příslušenství pro rozvod vzduchu
 • Snadná přestavba při změně vozidla
 • Žádné výkonnostní ztráty díky efektivnímu využívání fyzikálního principu (studený vzduch klesá dolů)
 • Žádné ztráty v odkládací skříňce
 • Možná dvojnásobná montáž k vytvoření dvou klimatických zón
 • Zachování střešního okna u střešních klimatizací se zabudovaným oknem

Výhody kompresorové nezávislé klimatizace:

 • Poloha těžiště a vnější rozměry vozidla zůstávají zachovány
 • Žádné obsazení střešního okna
 • Výstupní otvory vzduchu lze umístit individuálně
 • Montáž na střeše nebo v odkládací skříňce Možné klimatizování několika místností

TIP – ADAPTÉROVÝ RÁM DOMETIC PRO STŘEŠNÍ KLIMATIZACE

Většina střešních klimatizací Dometic je koncipována do střešních otvorů o rozměrech 400 x 400 mm. Co dělat, pokud je váš střešní otvor širší, např. má rozměry 430 x 430 mm? V takovém případě zajistí adaptérový rám, že klimatizace bude přesto pasovat a vy se můžete radovat z dokonalého montážního výsledku. Další adaptérový rám nabízíme pro střechy z trapézových plechů při rozměrech střešního otvoru 400 x 400 mm – vroubkování ve střeše se vyrovná

4. ROLE VOZIDLA PŘI VÝBĚRU KLIMATIZACE

Od hodnoty izolace až k okenním plochám: Co je třeba zohlednit

Standardní vzorec, podle něhož by bylo možné vypočítat, která klimatizace bude nejlépe vhodná do určitého vozidla pro volný čas, bohužel neexistuje. Stejně jako domy téže velikosti se i vozidla stejné délky mohou chovat zcela odlišně. Izolace, počet a rozměry oken určují, jaké množství tepla je přiváděno do interiéru. Pro dobře izolovaný karavan s malými okny potřebuji v létě nižší chladicí výkon než pro dostatečně izolované vozidlo s velkými okenními plochami.

Velikost vozidla

Zaměření na délku vozidla je užitečným kritériem k zúžení výběru modelů klimatizace. Ale jako potenciální kupující bych se měl v interiéru svého obytného vozidla nebo karavanu přesně rozhlédnout. Jak jsou prostory odděleny a kam by se zařízení umístilo? Je třeba klimatizovat celé vozidlo nebo jen jeho část? Jak velký je tedy objem prostoru, který má systém chladit?

Typ vozidla

a. Částečně integrované vozidlo
b. Zcela integrované vozidlo
c. Alkovny
d. Obytný vůz

S rostoucí plochou oken vozidla pro volný čas rostou i požadavky na klimatizaci. Počet a velikost oken závisí zase na typu vozidla. Částečně integrované vozidlo s okny střední velikosti umožní již správnou funkci klimatizace. Zvláště je však klimatizace vyžadována u plně integrovaných vozidel s pěknými velkými panoramatickými okny. Alkovny nabízejí tu výhodu, že je čelní okno ve stínu přední části vozidla a tím se nemůže tak rychle zahřívat. Relativně malá okna karavanu připravují klimatizaci podobně málo stresu.

Přehled klimatizací podle délky vozidla

Přehled znamená ideální, typické doporučení. Třídy klimatizace se mohou lišit podle typu vozidla a izolace.

5. CÍL CESTY: JAKÉ POŽADAVKY MUSÍ KLIMATIZACE SPLŇOVAT?

Severní Švédsko nebo vrcholné léto na Sicílii...

Jako milovník Skandinávie budu svou klimatizaci sotva zatěžovat na plný výkon a jistě se spokojím s méně výkonným zařízením. Pokud mě však pravidelně láká jižní Evropa, neměl bych na výkonu šetřit. Zejména ne v případě, pokud jsou na palubě děti nebo domácí zvířata. Ve velmi horkých letních dnech se pobyt ve vozidlech pro volný čas rychle stává utrpením. Pokud v noci již nebývá chladno, dokáže dostatečně dimenzovaná klimatizace zajistit zotavení a odpočinek.

Jaký chladicí výkon očekávám?

To je otázkou zdravého rozumu a spotřeby energie. Člověk by v zásadě neměl požadovat stejný chladicí výkon od klimatizace v cestovním voze jako od klimatizace v běžném vozidle, která běží přes motor. Kdo při poledním slunci a venkovních teplotách nad 30 °C vyžaduje ochlazení interiéru na 18 °C, bude pravděpodobně zklamán. Zato se může těšit na nerušený noční spánek v příjemných teplotních podmínkách. Smyslem a účelem klimatizací do cestovních vozidel není boj s venkovními teplotami, ale dalším nepřirozeným zahříváním interiéru. Úroveň teplot ve vozidle vystaveném slunečnímu záření obvykle značně převyšuje převládající venkovní teploty. Díky použití klimatizace se vnitřní teplota výrazně snižuje a klima v místnosti se zlepšuje odvlhčením.

Tři orientační hodnoty pro používání klimatizace: Usilovat o teploty v rozmezí 18–22 °C a vlhkost vzduchu 40–70 %, protože tyto hodnoty jsou považovány za obzvláště příjemné. Kdo chce mít jistotu, kontroluje je na teploměru nebo vlhkoměru a v případě odchylek zapíná klimatizaci. Teplota v interiéru by měla být maximálně o 8 °C nižší než okolní teplota, jinak to může vyvolat zdravotní potíže.

Dometic FreshJet – ideální pro dvouzónové klimatizování

Nezávislé klimatizování ložnice a obývacího pokoje lze velmi snadno realizovat montáží dvou zařízení FreshJet. Při výběru výkonových variant je třeba zohlednit velikost místnosti, požadovanou teplotu a preferované regiony. Jelikož jsou větší modely FreshJet 2200 / 2600 / 3200 vybaveny funkcí měkkého startu a u modelů FreshJet 1100 / 1700 jsou spouštěcí proudy velmi nízké, lze i v nedostatečně jištěných kempech provozovat alespoň jedno z obou zařízení.

Dometic FreshJet – ideální dvouzónová klimatizace

6. KLIMATIZACE NAPÁJENÁ ZE SÍTĚ KEMPU

Spouštěcí proudy a jištění

Ze spotřebičů běžně používaných ve vozidlech pro volný čas mají nejvyšší spouštěcí proud kompresorové klimatizace. Tento proud je ovšem zapotřebí pouze ve zlomku sekundy a v nepřetržitém provozu rychle klesá. Jelikož jsou pojistky ve většině kempů setrvačné, jsou krátkodobé špičkové hodnoty zpravidla bez problémů tolerovány.

WAECO CombiPower pro dokonalé řízení energie

Kemp je jištěn nedostatečně a na palubě jsou v provozu ještě další spotřebiče, např. nabíječka, lednice, osvětlení? Může se stát, že klimatizace i přes nízký spouštěcí proud nenaskočí. Ledaže je ve hře WAECO CombiPower. Tato inteligentní kombinace sinusového měniče a automatické nabíječky zvládá úplné hospodaření s proudem. Monitoruje vstupní síť a samočinně reaguje na příslušnou situaci. Pokud u externích zdrojů energie zjistí omezenou výkonovou kapacitu, zapne přídavné napájení z baterie (PSF). Pokud externí zdroj zcela vypadne, automaticky se zapne měnič (funkce UPS) a napájí připojené spotřebiče – takže i klimatizaci – čistým sinusovým napětím.

6stupňový šetrný postup nabíjení a přizpůsobené rozdělení výkonu – to jsou vlastnosti integrované nabíječky baterií. Její nabíjecí kapacita závisí na nastaveném omezovači proudu a aktuální spotřebě při napájení 230 V.

Bezproblémový chod: Dometic FreshJet 2200/2600/3200

Tři nejvýkonnější varianty FreshJet v sobě skrývají zvláště vysoký výkon. A k tomu ještě jednu technickou vlastnost, kdy je lze bez problémů zapínat i v kempech s nestabilním napájením: funkce měkkého startu. Díky ní si motor ve fázi rozběhu zachová přídavný výkon. Fáze rozběhu se výrazně zkracuje a dokončí se, ještě než může zareagovat (setrvačná) pojistka. Další výhoda: Poklesy napětí v důsledku příliš dlouhých improvizovaných přívodních vedení (kabelové bubny) jsou obecně tolerovány.

7. PROVOZ I BĚHEM JÍZDY TO UMOŽŇUJÍ SOUPRAVY DC

Příjemně chladno na cestách

Ke všem klimatizacím Dometic jsou k dostání vhodné soupravy DC, které umožňují provoz přes vozidlovou baterii na 12 V. Člověk tak nemusí s klimatizováním obytného prostoru čekat až na příjezd do místa pobytu – chladno je udržováno již během cesty tam. To je zvláště příjemné, pokud cestuje více osob nebo také domácí zvířata.

Mnohem více než „pouhý“ měnič

V programu příslušenství pro klimatizace značky Dometic je na výběr pět souprav DC, které se liší podle výkonu a vybavení. Hlavními součástmi jsou sinusový měnič napětí nebo měnič s výstupním napětím podobným sinusovému a rozdělovač nabíjecího proudu. Ten zajišťuje využití energie při jízdě. Reguluje rozdělení proudu mezi startovací baterii, napájecí baterii a generátor. A zabraňuje přetížení baterií nebo palubní elektroniky.

Standardní řešení

Měnič s výstupním napětím podobným sinusovému, rozdělovač nabíjecího proudu

Měnič s výstupním napětím podobným sinusovému, rozdělovač nabíjecího proudu pro provoz na 230 V, dálkové ovládání – to jsou základní součásti cenově výhodných souprav DC 1 a 2. Měnič lze používat výlučně k provozu klimatizace.

Komfortní řešení

Čisté sinusové napětí poskytuje sinusový měnič,

Čisté sinusové napětí poskytuje sinusový měnič, který je součástí souprav DC 3 a 4. Slouží tím k napájení klimatizace nebo také jiných elektrických přístrojů. Technické parametry: Rozdělovač nabíjecího proudu s podpěťovou ochranou, prioritní obvod pro provoz na 230 V, dálkové ovládání.

Rozdělovač nabíjecího proudu: Dokonalé řízení energie při jízdě

Jako zdroje napájení jsou během jízdy k dispozici startovací baterie, baterie pro spotřebiče a generátor. Rozdělovač nabíjecího proudu zajišťuje optimální integraci klimatizace do hospodaření s elektrickým proudem ve vozidle. Pokud během jízdy hrozí vybíjení startovací baterie a vestavěné baterie, rozdělovač nabíjecího proudu vypne klimatizaci. Jakmile je opět k dispozici dostatečný výkon generátoru, opět se automaticky zapne. Pokud jsou klimatizace, elektroinstalace, výkon generátoru a kapacita baterie vzájemně dobře sladěny, panuje i během jízdy příjemné klima v interiéru vozidla.

8. SKVĚLÉ KLIMA BEZ ODBĚRU EL. PROUDU – FUNKCI PŘEVEZMOU GENERÁTORY

Kdo se rád spoléhá na své vyšlapané cestičky, nemusí se vzdávat obvyklého komfortního klimatu. Generátory Dometic zajišťují elektrické napájení všude tam, kde není k dispozici napájecí síť. A jsou tím nepostradatelné pro outdoorové nadšence, kteří usilují o maximální volnost a nezávislost. Pro potřeby táborníků je dokonale šitý na míru plynový generátor TEC 29LPG. Je vhodný pro samostatný provoz všech klimatizací Dometic do cestovních vozidel a napájí samozřejmě také jiné spotřebiče na palubě. Zvláštní výhody: nepatrná hmotnost, hospodárný provoz se sníženými emisemi hluku a zápachu – ekologicky šetrná alternativa k benzínovým a naftovým generátorům.

9. Klimatizace Dometic – přehled programu

Přehled programu s aktuálními cenami naleznete v pravém sloupci

Copyright

Zpracováno z podkladů Firmy Dometic se souhlasem pro komerční účely.

Staň se autorem a zaplatíme ti práci zbožím z eshopu

Link QR do mobilu


QR kód (anglicky: QR Code) je uskupení dat v obrázku ve tvaru čtverce. QR kód znatelně usnadní práci s internetem. Pokud máte nainstalovanou aplikaci pro čtení kódu, stačí zaměřit objektiv fotoaparátu na QR kód a jen chvilku počkat. Info zde.


Související zboží

Střešní klimatizace pro karavan, Jedinečná kombinace klimatizace a střešního okna. Už je konec se zakrýváním otvoru po oknu, nyní nahradíte střešní okno klimatizací i se střešním oknem. Komfortní teplota v karavanu, zároveň dostatek světla, distribude dopředu i dozadu, topení i chlazení, dálkové ovládání, integrovaná LED světla stmívatelná, pro vozy do 7m, s paketem na 12V možno používat i za jízdy.

Střešní klimatizace pro karavan Dometic FreshLight 1600 pro karavany do 5 metrů

52 432,- Detail »


Střešní klimatizace pro karavan, Jedinečná kombinace klimatizace a střešního okna. Už je konec se zakrýváním otvoru po oknu, nyní nahradíte střešní okno klimatizací i se střešním oknem. Komfortní teplota v karavanu, zároveň dostatek světla, distribude dopředu i dozadu, topení i chlazení, dálkové ovládání, integrovaná LED světla stmívatelná, pro vozy do 7m, s paketem na 12V možno používat i za jízdy.

Střešní klimatizace pro karavan Dometic FreshLight 2200 pro karavany do 6 metrů

57 050,- Detail »


Připojovací paket,

Připojovací paket Dometic DC-Kit 1 pro provoz klimatizace za jízdy

16 782,- Detail »


Připojovací paket, Obdélníkový měnič pro použití uvedených klimatizací během jízdy.

Připojovací paket Dometic DC-Kit 2 pro provoz klimatizace za jízdy

21 755,- Detail »


Připojovací paket, Speciální sinusový měnič pro klimatizace Dometic a případně další spotřebiče do 1500W

Připojovací paket Dometic DC-Kit 3 pro provoz klimatizace za jízdy

38 730,- Detail »


Připojovací paket, Speciální sinusový měnič pro klimatizace Dometic a případně další spotřebiče do 1500W

Připojovací paket Dometic DC-Kit 4 pro provoz klimatizace za jízdy

52 522,- Detail »


Elektrocentrála plynová, Kilogramový výkon oproti konvenčním generátorům je o 50pct vyšší, Nová elektronika chrání generátor před zkratem a přepětím. - Díky inovativní technice lze spojit dvě stejné elektrocentrály ke zdvojení výkonu, robustní provedení v nerezovém plášti, trvalý výkon 2,6kW, nízká spotřeba díky regulaci otáček motoru, elektricky řízený invertor, ovládací panel s osvětleným displejem ukazuje různé parametry, např. napětí, jmenovitý proud, napětí baterie a počítač provozních hodin. - výkon 2900W, objem motoru 163cm3, motorový výkon 4kW, elektrický start, hlučnost 54-59dB (7m) spotřeba propan butan 1kg/h, 48 x 29 x 38,5 cm, 44 kg -Bohužel k tomuto produktu není k dispozici český návod, pouze A/N. -Agregát dovezeme na objednávku po složení jistiny na náš účet

Elektrocentrála plynová Dometic TEC 29 LPG pro pevné zabudování do auta

103 499,- Detail »


Elektrocentrála benzínová, Kilogramový výkon oproti konvenčním generátorům je o 50pct vyšší, Nová elektronika chrání agregát před zkratem a přepětím. - Díky inovativní technice lze spojit dvě stejné elektrocentrály ke zdvojení výkonu, robustní provedení v nerezovém plášti, trvalý výkon 2,6kW, nízká spotřeba díky regulaci otáček motoru, elektricky řízený invertor, ovládací panel s osvětleným displejem ukazuje různé parametry, např. napětí, jmenovitý proud, napětí baterie a počítač provozních hodin. - výkon 2600W, objem motoru 163cm3, 11,3A, motorový výkon 5,5PS, elektrický start, hlučnost 54-59dB (7m) spotřeba 1,2 l/h, 48 x 29 x 38,5 cm, 44 kg -Bohužel k tomuto produktu není k dispozici český návod, pouze A/N.  -Agregát dovezeme na objednávku po složení jistiny na náš účet

Elektrocentrála benzínová Dometic TEC 29 pro pevné zabudování do auta

91 496,- Detail »


Elektrocentrála diesel, Kilogramový výkon oproti konvenčním generátorům je o 50pct vyšší, Nová elektronika chrání generátor před zkratem a přepětím. - Díky inovativní technice lze spojit dvě stejné elektrocentrály ke zdvojení výkonu, robustní provedení v nerezovém plášti, trvalý výkon 2,5kW, nízká spotřeba díky regulaci otáček motoru, elektricky řízený invertor, ovládací panel s osvětleným displejem ukazuje různé parametry, např. napětí, jmenovitý proud, napětí baterie a počítač provozních hodin. - výkon 2600W, objem motoru 232cm3, 10,9A, motorový výkon 4,5PS, elektrický start, hlučnost 60dB (7m) spotřeba 0,7 l/h, 46,2 x 48,4 x 40,6 cm, 70 kg -Bohužel k tomuto produktu není k dispozici český návod, pouze A/N. -Agregát dovezeme na objednávku po složení jistiny na náš účet

Elektrocentrála diesel Dometic TEC 30 pro pevné zabudování do auta

151 474,- Detail »


Elektrocentrála diesel, Diesel agregát pro profesionální využití. Moderní invertní technika a nízká spotřeba. Výkon 3,5 kW, nízká spotřeba.  , výkon 3500W, objem motoru 347cm3, 16A, motorový výkon 6,4PS, elektrický start, hlučnost 64dB (7m) spotřeba 1,4 l/h, 76,5 x 45,7 x 46,7 cm, 96,5 kg ,Bohužel k tomuto produktu není k dispozici český návod, pouze A/N.  -Agregát dovezeme na objednávku po složení jistiny na náš účet

Elektrocentrála diesel Dometic TEC 40D pro pevné zabudování do auta

171 779,- Detail »


Adaptér na profilovanou střechu Fiat Ducato, Speciálně navržená vložka na profilovanou střechu Fiat Ducato, kterou vyrovná pro montáž klimatizace nebo střešního okna

Adaptér na profilovanou střechu Fiat Ducato Dometic pro střešní okna a klimatizace

1 525,- Detail »


Střešní klimatizace pro karavan, Nejmenší střešní klimatizace v ultrakompakní formě pro karavany šetří místo na střeše pro další komponenty, například střešní okno, satelit nebo solární panel. další předností jsou nízké proudy a měkký start u 2200. To znamená možnost použití i v kempech se slabším přívodem energie. Klimatizace 1700 a 2200 má navíc funkci přitápění. S příslušným paketem 12V lze klimatizaci používat i během jízdy.

Střešní klimatizace pro karavan Dometic FreshJet 1100 pro karavany do 5 metrů

35 829,- Detail »


Střešní klimatizace pro karavan, Nejmenší střešní klimatizace v ultrakompakní formě pro karavany šetří místo na střeše pro další komponenty, například střešní okno, satelit nebo solární panel. další předností jsou nízké proudy a měkký start u 2200. To znamená možnost použití i v kempech se slabším přívodem energie. Klimatizace 1700 a 2200 má navíc funkci přitápění. S příslušným paketem 12V lze klimatizaci používat i během jízdy.

Střešní klimatizace pro karavan Dometic FreshJet 1700 pro karavany do 6 metrů

46 161,- Detail »


Střešní klimatizace pro karavan, Nejmenší střešní klimatizace v ultrakompakní formě pro karavany šetří místo na střeše pro další komponenty, například střešní okno, satelit nebo solární panel. další předností jsou nízké proudy a měkký start u 2200. To znamená možnost použití i v kempech se slabším přívodem energie. Klimatizace 1700 a 2200 má navíc funkci přitápění. S příslušným paketem 12V lze klimatizaci používat i během jízdy.

Střešní klimatizace pro karavan Dometic FreshJet 2200 pro karavany do 7 metrů

49 773,- Detail »


Střešní klimatizace pro karavan, Oba modely Freshjet 2600 a 3200 mají dostatek síly pro velké karavany, měkký start zajišťuje spolehlivý chod i v kempech s problematickým připojením, oba mají přídavnou topnou spirálu, oba mají možnost provozu během jízdy s příslušným připojovacím paketem na 12 V

Střešní klimatizace pro karavan Dometic FreshJet 3200 pro karavany nad 8 metrů

63 752,- Detail »


Klimatizace pro karavan, Varianta klimatizace s umístěním do úložného prostoru karavanu. Proud chladného vzduchu vystupuje rovnoměrně 3 otvory. Klimatizace s uložením a nízkým těžištěm váží kolem 20 kg. Nízká spotřeba umožňuje používání i v kempech se slabším jističem. Vestavěné tepelné čerpadlo umožňuje režim chlazení anebo topení. S vhodným připojovacím paketem je možný provoz na 12V během jízdy.

Klimatizace pro karavan Dometic FreshWell 3000 pro karavany do 8 metrů

34 922,- Detail »


Klimatizace pro karavan, Klimatizace s reverzním chlazením a integrovaným tepelným čerpadlem chladí s výkonem 2400W při jmenovitém rpoudu 4,2A. Při ohřevu s výkonem do 1700W při jmenovitém proudu 3,7A. Rozměr 62,8 x 40 x 29 cm, hmotnost 23,5 kg.

Klimatizace pro karavan Truma Saphir comfort RC

39 129,- Detail »


Klimatizace pro karavan, Saphir Compact je určen pro karavany s nástavbou do 5,5 metru. Rozměr 560 x 400 x 290 mm. Díky nízké spotřebě je prakticky použitelný ve všech běžných evropských kempech. Při 230V Fan Mode (pouze ventilátor) má odběr 0,4 A, Cool Mode (plné chlazení) 2,8A. Během jízdy má spotřebu při 12V 9A při Fan Mode, během chlazení 12V/55A. S akumulátorem bez podpory alternátoru povolí inteligentní měnič provoz pouze Fan Mode. Měnič se připojuje na konektory elektronického obvodu, jsou tam dva, oba paralelně zapojené, takže je lhostejno, do kterého měnič zapojíme.

Klimatizace pro karavan Truma Saphir Compact

32 927,- Detail »


Klimatizace pro karavan, Saphir Vario je opravdu variabilní zařízení, chlazení probíhá ve třech stupních 600W s fantastickou spotřebou 1,7A při 230W a 35A při 12V (samozřejmě s měničem TG 1000). Zde měnič umožňuje do poklesu palubního napětí na 12,8V ještě provoz s měničem i během stání. Druhý stupeň 1500W má spotřebu 3A při 230V, což je stále dostuné ve většině kempů i se slabými jističi, ovšem s použitím měniče 62,5A při 12V. Třetí, největší výkon 2000W si už vyžádá 4,4A, provoz na měnič při 12V není možný. Měnič TG1000 sám rozezná nastavení a propojení neumožní. Saphir Vario kromě těchto variabilních nastavení vyniká nízkou výškou 20 cm (rozměry 800 x 550 x 200 mm), čímž se stává použitelným pro montáž do prostoru do dvojitých podlah obytných vozů, takže nikde ve vnitřním prostoru nepřekáží a je téměř neslyšná.

Klimatizace pro karavan Truma Saphir Vario

49 809,- Detail »Nahoru