Návod k instalaci elektrického topidla Truma Ultraheat


Návod k instalaci elektrického topidla Truma Ultraheat
Kategorie: Vše o plynových rozvodech v karavanu
Datum:
Aktualizace:
Hodnocení:
Doporučit:

Příspěvků: Počet příspěvků

Vestavění a oprava přístroje smí být proveden jen od odborníka

Před počátkem práce pečlivě přečtěte a uposlechněte montážní pokyny ! Ultraheat je určen pro montáže na topná tělesa Trumatic S 3002 (P) od roku 07/81, Trumatic S 5002 od roku 04/98 (s novým půlkruhovým zakrytím) a S 55 T.

Vestavění a oprava přístroje smí být proveden jen od odborníka

Použití na topná tělesa Trumatic S 3000 P, S 3002 K, S 5002 K jakož i Trumatic S 5002 do roku 04/98 (se starým hranatým krytem) není dovoleno. Další použití jsou jen po rozhovoru s Truma možné. Připuštění prohlášení o shodě: Truma Ultraheat ověřil DVGW jako elektrické pomocné topení pro plynový spotřebič splňuje směrnici 90/396/EWG, směrnici 89/336/EWG, 73/23/EWG jakož i platnou směrnici a je oprávněný nést CE označení.

Předpis !

Změna konstrukce přístroje nebo jeho části a příslušenství, a nedodržení návodu k použití může způsobit zánik záruky. Mimo to projde provozní povolení přístroje a tím zaniká schválení vestavby do vozidel.

Vestavění do nového vozidla

Jen Trumatic 5 5002: Předlisovaný otvor (1) u vestavěné skříně topení (2) se vylomí. Topný článek (5) z vnitřní strany zasuneme před montáží topidla a fixujeme se 6 šrouby B 3,5 x 9,5 mm (6) upevní. Vestavění skříň vnější součást (2), vestavná skříň - vnitřní díl (3) a Trumavent ventilátor vmontujeme podle montážních pokynů.

Dodatečná výbava do stávajících vozidel

Uzavřeme plynovou láhev a odpojíme regulátor Sejmeme kryt topení Demontujeme přívod plynu Odpojíme trubku odvodu spalin po otočení klemy (8) uvolněné šroubem (9). Výfukovou trubku (10) vytáhneme z hrdla. Upevňovací šrouby (11) podstavce se uvolní a těleso úplně vyjmeme

Pouze pro S 3002 (P) do roku. 05/98

Upevňovací šrouby (12) vestavné skříně (2) uvolníme a pak vyjmeme. Podle přiložené šablony do středu vestavěné skříně (14) vystřihneme otvor. Odstřižený materiál ohneme tak, aby nebyly ostré hrany Jen S 3002 (P) do roku 05/98, S 5002 a S 55 T a S 5002 s novým půlkruhovým krytem: Podle obrázku ( demontujeme šrouby vestavovací skříně a skříň vyjmeme Předlisovaný otvor vylomíme.

Montáž elementu:

Vložku topení (5) Ultraheat zasuneme z vnitřní strany skříně (2) a fixujeme 6 šrouby B 3,5 x 9,5 mm (6) a zezadu upevníme.

Topení vestavíme zpět

Vytápěcí těleso vmontujeme zpět , upevníme šrouby Trubku pro odvod par upevníme do otvoru a zajistíme klemou. Poté utáhneme šroubek Pro montáž je přiložen nový kroužek těsnění komínku. Pozor, je třeba dodržet správnou velikost kroužku. Pro starší typy velký kroužek 53 x 5 mm, pro novější typy 35 x 5 mm. Roura odvodu spalin musí být správně zasunuta a odtažena Připojíme plynové vedení a dotáhneme. Přezkoušíme těsnost potrubí Přilepíme přiložený tovární štítek Přiložíme kryt topení

Ovládací jednotka

Zvolíme vhodné místo ovládacího panelu. Není vhodné umístění blízko vytápěcího tělesa, protože vestavěný termostat by velmi citlivě reagoval na změnu teplot. Limit vzdálenosti bez použití prodlužovacího kabelu jsou 3 metry. Možno přikoupit prodlužovací kabel 5 metrů a oba kabely se mohou kombinovat.

Vyvrtáme otvor průměr 15 mm (18) pro kabelovou průchodku. Kabel ovládací jednotky (19) prostrčíme a zasuneme do ovládací jednotky Sejmeme otočný knoflík (20). Ovládací jednotku (21) připevníme dvěma šrouby (22) a otočný knoflík (20) nasuneme zpět Propojíme ovládací panel a těleso topení přiloženým kabelem (19). Kabel řídící jednotky (19) zajistíme kabelovou příchytkou (23)

Předpis pro elektrické spojení

Předpis pro elektrické spojení smí jen zapojovat jen oprávněná osoba. Znovu upozorňujeme na nutnost přezkoušení správného zapojení a přezkoušení jak těsnosti plynu, tak i správného zapojení elektrické instalace.

Na závěr místo návodu k použití.

Před zapnutím topení se přesvědčete, že jistič, na který jste připojeni má dostatečnou kapacitu. Topidlo na 500W má požadavek 2,2A, 1000W 4,5A, 2000W 8,5A. K tomu připočtěte lednici a osvětlení. Pro připojení topidla je třeba kabelu se silnějším průřezem, na který se nesmí připojit již nikdo jiný. Nejdříve zvolte stupeň 500/1000/2000W a pak zapněte spínač (b) do polohy I. Nastavte požadovaný stupeň vytápění. Vypínáme posunutím knoflíku (b) do polohy 0. Opravy smí provádět jen osoba pověřená firmou Truma.

Přeji příjemné užití luxusu a komfortu topidla Ultraheat. Bartůněk

Staň se autorem a zaplatíme ti práci zbožím z eshopu

Link QR do mobilu


QR kód (anglicky: QR Code) je uskupení dat v obrázku ve tvaru čtverce. QR kód znatelně usnadní práci s internetem. Pokud máte nainstalovanou aplikaci pro čtení kódu, stačí zaměřit objektiv fotoaparátu na QR kód a jen chvilku počkat. Info zde.


Související zboží

Topná spirála pro topení, Topná spirála jako elektrické přídavné topení TRUMA ULTRAHEAT je komfortní a variabilní topení do karavanu i auta, stupňovitě regulovatelné 500, 1000 nebo 2000 W/220V, Topení můžete použít společně s plynovým, nebo jen samotné ,termostatická regulace, a rychlé zatopení, 22-8,5 A, pasuje k topení S 3004 a  S 5004

Topná spirála pro topení Truma S 3004 a S 5004 Ultraheat

7 989,- Detail »


Dálkové čidlo pro, Dálkové čidlo komplet s 4 m kabelem

Dálkové čidlo pro Truma Ultraheat

1 929,- Detail »Nahoru