Návod na použití chemické WC Porta Potti


Návod na použití chemické WC Porta Potti
Kategorie: Vše o chemických WC
Datum:
Aktualizace: 2014-01-31
Hodnocení:
Doporučit:

Příspěvků: Počet příspěvků

Úvod

Tento návod obsahuje instrukce k používání záchodu Porta Potti, vyrobeného firmou Thetford typů 145,165,335,345,365, ale díky podobným prvkům použitelného i na ostatní typy. Přenosný splachovací záchod můžete používat při stanování , doma, na chatě, na lodi nebo jinde, kde chybí sanitární zařízení. Jde o hygienický výrobek z vysoce hodnotných plastických hmot, je trvanlivý a snadno se udržuje. Chemické WC se skládá ze dvou částí, které lze od sebe oddělit. Horní část je kombinace nádrže na vodu a záchodové mísy se snímatelným sedadlem a víkem. Záchod se splachuje pomocí ručního nebo u Thetford PP465 pomocí elektrického čerpadla (Baterie 4xAA). Spodní část záchodu tvoří odpadovou nádrž. Nalézá-li se indikátor rovně (Porta Potti typů 335,345,365) hladiny odpadu v červeném poli , můžete odpadovou nádrž vyprázdnit pomocí zabudované otočné vylévací trubice nebo výlevky. Nechcete-li mít z použitím chemických toalet žádné problémy, doporučujeme vám používat přísady firmy Thetford, určené speciálně pro záchody. Tyto přísady zabraňují vzniku nepříjemných zápachu,podporují rozklad odpadu a kromě toho také udržují odpadovou nádrž v čistotě

Příprava k použití všeobecné pokyny:

 1. Oddělte vodní nádrž od odpadové nádrže .
 2. Položte odpadovou nádrž přední stranou na zem a otočte vylévací hubici směrem nahoru.
 3. Odšroubujte zátku vylévací hubice* a nalijte do nádrže předepsanou dávku speciální přísady Thetford**. Přidejte asi dva litry vody aby bylo dno odpadové nádrže pod vodou. Pozn.: Za teplého počasí, nebo je-li přísada delší dobu skladována , bude možná třeba přidat vyšší dávku
 4. Našroubujte zátku zpět na vylévací hubici. Otočte hubici zpět do původní polohy a položte odpadovou nádrž spodní stranou na zem. Umístěte vodní nádrž rovně na odpadovou nádrž a přitlačte ji. Aretační systém obě n
 5. Sejměte zátku vodní nádrže a naplňte nádrž čistou vodou. Přidejte předepsanou dávku přísady Agua Rinse. Agua Rinse usnadňuje splachování a udržuje vodu svěží. Nasaďte zátku zpět na vodní nádrž.
 6. Obsluha:
 7. Aby se zabránilo přílišnému tlaku při velkých rozdílech v teplotě nebo nadmořské výšce, je třeba jednou otevřít a zavřít víčko odpadové nádrže, přičemž víko záchodu zůstane zavřené
 8. Stlačením čerpadla nechte natéci vodu do záchodové mísy.
 9. Po použití posuvné víčko otevřete vytažením rukojeti. Spláchněte záchod stlačením čerpadla a uzavřete posuvné víčko.
 10. Jestliže indikátor hladiny odpadové nádrže přešel ze zeleného do červeného pole, je třeba odpadovou nádrž vyprázdnit. U záchodu Porta Potti typu 365 přechází indikátor hladiny ze zeleného do červeného pole, je třeba odpadovou nádrž vyprázdnit. U záchodu Porta Potti typů 335 a 345 přechází indikátor hladiny do červeného pole ještě dříve.Odpojte vodní nádrž od odpadové nádrže (viz bod 1). Odneste odpadovou nádrž k normálnímu záchodu nebo k žumpě, kde je vyprazdňování povoleno. Postavte odpadovou nádrž na stranu a otočte vylévací hubici směrem nahoru.
 11. Odšroubujte zátku vylévací hubice a vyprázdněte odpadovou nádrž. Při vyprazdňování odpadové nádrže palcem podržte zavzdušňovací tlačítko stlačené, abyste zabránili vystřikování obsahu.Pozor: Zavzdušňovací tlačítko stlačte teprve tehdy je-li vylévací hubice otočena směrem dolů. Po vyprázdnění nádrž vypláchněte čistou vodou. Je-li třeba, připravte záchod k dalšímu použití (viz body 1-5).

Skladování

Vyprázdněte vodní a odpadovou nádrž. Několikrát stiskněte čerpadlo, aby ve splachovacím zařízení nezůstala voda. Vyčistěte odpadovou a vodní nádrž a záchod usušte. Zátku vylévací hubice a zátku vodní nádrže již nešroubujte na původní místo, aby mohl záchod řádně vyschnout

Používání v zimě

Záchod Porta Potti můžete používat za studeného, zimního počasí, pokud je umístěn ve vytápěném prostředí. Není-li záchod umístěn ve vytápěném prostředí, můžete použít nejedovatou přísadu proti zamrzání (propylenglykol), nebo přísadu proti zamrzání automobilového chladiče. Přísadu proti zamrzání přilijte do vody ve vodní nádrži. Při dávkování se držte návodu a dodržujte bezpečnostní předpisy

Rozdíly v teplotě a nadmořské výšce

Před použitím poněkud otevřete a zase zavřete šoupátko, přičemž víko záchodu necháte zavřené. Aby se během přepravy při velkých změnách nadmořské výšky předešlo změnám tlaku, otevřete poněkud šoupátko,přičemž necháte víko záchodu uzavřené.

Čištění a údržba

Pokyny pro údržbu těsnění, uzavírací záklopky odpadní nádrže a dalších částí toalet

Doporučujeme, aby jste při čištění těsnění a uzavírací záklopky odpadní nádrže použili koupelnový čistič Thetford a po vyčištění opláchli vodou. Případně použijte vlažný roztok naředěné čistící kapaliny, nebo některých z běžných saponátových čisticích prostředků (Jar, Pril). V žádném případě nepoužívejte jakýkoliv čistící písek, ani tekutý, protože může způsobit neopravitelné poškození jak těsnění tak i dalších částí toalety

Pečlivě očistěte těsnění a uzavírací záklopku odpadní nádrže. Jak těsnění, tak záklopku postříkejte přiměřeně silikonovým sprejem, případně používejte malé množství olivového oleje. Nesmí se používat vazelína nebo jiný rostlinný olej než olivový

Tento postup opakujte, když se uzavírací záklopka odpadní nádrže otevírá či zavírá obtížněji, nebo když je těsnění a záklopka silněji znečištěná a je nutno je důkladně vyčistit. Pokud nebude toaleta delší dobu používána (např.v zimě), musí být těsnění čisté a namazáno. Dále je nutné, aby uzavírací záklopky odpadní nádrže byla ponechána otevřená, protože se tak zabrání přilepení těsnění k záklopce pokud by na ni zůstalo trochu vlhkosti

Zbytek toalety lze bezpečně a účinně čistit, buď koupelnových čističem Thetford, nebo běžným saponátovým prostředkem, tak, jak je uvedeno výše. Na části, které nelze snadno oplachovat použijte vlhký hadřík, pak utřete do sucha.

Před cestou doporučujeme vypuštění nádrže na čistou vodu. Prostředky proti zamrznutí nejsou potřebné, pokud je přívěs vytápěn. Pokud si přejete použít nemrznoucí prostředky, mohou být do nádrže na čistou vodu použity přípravky, které obsahují následující složky:

 • Etylenglykol
 • Monoetylenglykol
 • Propandiol
 • Glycerol
 • Ethandi

V žádném případě nepoužívejte nemrznoucí prostředky na alkoholové bázi, např. methanol, ethanol a izopropanol

Záruka

 1. Na toaletu Thetford Porta Potti je při prodeji zákazníkovi poskytnuta záruka dvou let od data zakoupení.
 2. Záruka se vztahuje na výměnu součástek, k níž dojde v důsledku vad výrobku a v důsledku neschopnosti plnit funkci, pro níž je určen.
 3. V případě závady se obraťte na prodejnu, kde byl výrobek zakoupen, nebo na servisní středisko Thetford s dokladem o zakoupení.
 4. Na závady, k nimž dojde v důsledku špatné obsluhy, zanedbání, nebo poškození se záruku nevztahuje. Záruka dále neplatí, pokud byl výrobek nesprávně nainstalován či používán, nebo pokud byl výrobek nekvalifikovanou osobou upraven na nestandardní toaletu, nebo pokud bylo záměrně upraveno, nebo změněno sériové číslo nebo datum.
 5. Pokud by nám zákazník chtěl vrátit součástky, které pokládá za vadné, je nutno součástky zaslat vyplacenu. Pokud bude zajištěno, že součástky jsou vadné a že se na ně vztahuje záruka, budou opraveny a vráceny a náklady za dopravu budou majiteli proplaceny.
 6. Výrobky a součástky musejí být před vrácením náležité vyčištěny, aby bylo možné provést kontrolu a opravu. Pokud nebudou výrobky a součásti vyčištěny tak, jak bylo uvedeno, budou vráceny zpět.
 7. Neposkytuje se žádná jiná záruka, než-li která je zde uvedena. Žádná osoba není oprávněna poskytnout jinou záruku či převzít závazek, a to slovem ani skutkem. Tato nová záruka nahrazuje všechny ostatní předchozí vydané záruky.

Chemické WC a zápach

Chemické WC může být zdrojem zápachu, pokud používáte nesprávně nebo nesprávné chemie. Kdykoliv se rešil zápach chemické toalety, většinou se přišlo na to, že se používaly chemické přípravky z levných zdrojů, například laciné supermarketové. Kvalitní přípravek pro rozklad nelze vyrobit levně a od levného se nedá očekávat kvalitní funkce. Kupujte jen značkové chemie, nejlépe Thetford nebo chemie někým jiným prověřené zkušeností. U nás dostanete kvalitní značkové chemie za velmi slušnou cenu.

Nesprávné použití může plynout z neznalosti. Dobře si přečtěte návod k rozkladové chemii a pamatujte, že jen tekutý obsah vaší fekální nádrže se může úplně rozpustit. Pokud doléváte podle návodu vodu, berte doporučené množství jako minimální množství. Máte li ve fekální nádobě hromádky, nebo suchý papír, nerozpustí se!

Copyright textu

© 2011 www.karavan.cz

Staň se autorem a zaplatíme ti práci zbožím z eshopu

Link QR do mobilu


QR kód (anglicky: QR Code) je uskupení dat v obrázku ve tvaru čtverce. QR kód znatelně usnadní práci s internetem. Pokud máte nainstalovanou aplikaci pro čtení kódu, stačí zaměřit objektiv fotoaparátu na QR kód a jen chvilku počkat. Info zde.


Související zboží

Chemické WC přenosné, Originální výrobek italské firmy - pozor na laciné kopie, na které jsou nedostupné důležité náhradní díly.

Chemické ekologické přenosné WC pro karavany, chaty a chalupy, odpad 13 litrů, hmotnost 4,7 kg, rozměr 36 x 43,5 x 34 cm, jednoduše přenosné, kompaktní, manuální pumpa, odvětrávací ventil. Obě nádoby jsou tlakově testovány, robustní madlo pro transport, velké otvory pro nalévání a vyprazdňování. Doporučené chemie ° viz doporučené položky.

Chemické WC přenosné Fiamma Bi-Pot 34

1 713,- Detail »


Chemické WC přenosné, Originální výrobek italské firmy - pozor na laciné kopie, na které jsou nedostupné důležité náhradní díly.

Chemické ekologické přenosné WC pro karavany, chaty a chalupy, odpad 20 litrů, hmotnost 4,7 kg, rozměr 36 x 43,5 x 39,2 cm, jednoduše přenosné, kompaktní, manuální pumpa, odvětrávací ventil. Obě nádoby jsou tlakově testovány, robustní madlo pro transport, velké otvory pro nalévání a vyprazdňování.

Chemické WC přenosné Fiamma Bi-Pot 39

1 788,- Detail »


Sada pro toalety, Obnovovací set pro toalety Dometic CT 3000 a 4000 pro obnovu toalety například při koupi z druhé ruky. Všechny dodávané díly snadno vyměníte svépomocí. Sada obsahuje Toaletní sedák s prkýnkem, kryt oplachového kroužku, fekální nádrž, sanitární přísadu. Rozměr 40 x 34 x 50cm, hmotnost 8 kg

Sada pro toalety Dometic CT 3000 a CT 4000

4 041,- Detail »


Přenosná toaleta, Jednoduchá toaleta se sedátkem, krytem a oddělenou vnitřní nádobou na fekálie, velmi stabilní plastová konstrukce, objem fekální nádrže asi 7ltr, rozměr 39 x 41 x 43 cm, 2,4kg. Toaleta není klasickým chemickým záchodem, je to jen vylepšená konstrukce vědra pro tento účel.

Přenosná toaleta Brunner Optiloo 7l se sedátkem

1 248,- Detail »


Čistící prostředek na gumy, Čistí a chrání vše, co je gumové - pneumatiky, těsnění, panty, zámky atd.

Čistící prostředek na gumy Thetford

102,- Detail »


WC olej chrání gumová těsnění posuvných klapek, Používejte olej pro kluzné části víka. Šetříte těsnění

WC olej chrání gumová těsnění posuvných klapek Yachtigon 100 ml

155,- Detail »


Přípravek čištění chemické WC, Přípravek k čištění chemických toalet, odstraňuje vodní usazeniny a nečistoty, příjemně voní, vysokokoncentrát 750 mm

Přípravek čištění chemické WC Thetford Bowl Cleaner

181,- Detail »


Rozkladová chemie WC, 15 sáčků pro každodenní použití. Snadné dávkování, stačí vhodit sáček do odpadní nádrže a zalít 2-3 litry vody. Sáček i s obsahem se okamžitě rozloží. Výdrž dávky 4-5 dní.

Rozkladová chemie WC Thetford Aqua Kem Sachets 15 x 30g

369,- Detail »


Sanitární přísada do WC nádrže, Praktické balení pro snadnější vyprázdnění fekální nádoby, snadné dávkování, redukce usazenin, možno přidávat další sáček po 4-5 dnech.

Sanitární přísada do WC nádrže Thetford Aqua Kem Blue Sachets 12 sáčků

279,- Detail »


Rozkladová chemie WC, Světově nejprodávanější rozkladový prostředek pro chemické WC, velmi výkonný, silný prostředek pro rozklad fekálií . Příjemná svěží vůně, účinný rozklad fekálií 4-5 dní. Pokud chemie zmrzne, neztratí účinek.

Rozkladová chemie WC Thetford Aqua Kem Blue 2 litry

352,- Detail »


Rozkladová chemie WC, Tekutá biologicky aktivní chemie do WC k dennímu použití. Aqua Kem Green
podporuje rozklad obsahu fekální nádoby biologickým postupem. Vydrží aktivní 3-4 dny. Chemien nezamrzá do -20stup., pokud zamrzne, neztratí účinek. Aqua Kem Green používáme tehdy, pokud musíme vylít odpad do biologického septiku.

Rozkladová chemie WC Thetford Agua Kem Green 1,5 ltr

320,- Detail »Nahoru