Secumotion Duocomfort


Secumotion Duocomfort
Kategorie: Vše o plynových rozvodech v karavanu
Datum:
Aktualizace: 2014-01-31
Hodnocení:
Doporučit:

Příspěvků: Počet příspěvků

Návod k použití Truma DuoComfort

Truma DuoComfort je automatická přepínací klapka pro systém s dvěmaplynovými bombami. Umožňuje vystřídáníplynové bomby bez přerušení dodávky plynu.Můžete si návod přečíst zde, nebo stáhnout ve formátu PDF na cesty zde. Velmi názorný obrázek doporučujeme rozkliknout do plné velikosti. Secumotion se kupuje podle trubek v systému 8 nebo 10 mm. U 10mm podle průtoku plynu. Vypočítáme celkovou maximální spotřebu všech plynových zařízení v karavanu kromě vnějšího výstupu (účelové servisní klapky) a kupujeme nejbližší vyšší hodnotu. Aktuální přepnutý stav ("Normal" or "Reserve") je zobrazen přímo naklapce. Přidáním přídavného displeje(díl č. 310/795 ), může být stav viděn uvnitř auta. DuoComfort musí býtpoužíván v připojení s nástěnnýmplynovým tlakovým regulátorem. Jako je Truma Secumotion (díl č. 52300-01/02/03/04) nebo s modelem EN plynovým tlakovým regulátorem firmy GOK (prosímptejte se svého dealera kdy použít dalšíplynové regulátory). K připojení kplynovým bombám jsou třeba dvě vysokotlakéhadice. Jestliže zamýšlíte použít plynovýsystém za jízdy, pak musí být vysokotlakéhadice opatřeny pojistkou a musíte použít Secu-Motions monitorem průtoku plynu. Truma nabízí hadice s běžným připojením vhodné ( 450 nebo 750 mm) pro použití plynových bomb s různými typy národního připojení. Abyste předešli poruše plynového systému během zimního provozu, můžete na DuoComfort připojit Truma EisEx ohřívání regulátoru.(str.53101-01). Jiný, než originální pro Secumotion nenainstalujete.

POZOR! Automatická přepínacíklapka nesmí být použita v malém uzavřenémprostoru.

POZOR! DuoComfort a hadice musíbýt jednou za 10 let vyměněny za nové. Při komerčním použití se tato doba zkracuje na 8 let.

Provozní instrukce

Pomocí kontrolníhoknoflíku (a) vyberte, která plynová bomba budehlavní a která rezervní.

Slídové okno (b)signalizuje stav bomby v provozu.

Zelený: bomba je plná

Červený: bomba je prázdná

INFO:

Truma nabízí vzdálenou kontrolku jako druhotné (část č. 50210-01) povolenésnímání (údaj) stavu bomby v provozuuvnitř auta.

Uvedení do provozu

Například : otočte kontrolní knoflík do leva až do stopky (vlevo připojená bomba je v provozu)

Připojte bombu a ujitěte se, že celá hadice je v dobrém stavu.

Otevřete ventily na obou plynových bombách . Ve slídovém okně (b) uvidíte zelenou.

Jestliže je SecuMotion nainstalován, pevně stiskněte zelený reset tlačítko na vysokotlaké hadici a přivedte secumotion do provozu. (podívejte se na "SecuMotion provozní Instrukce")

Výměna

Jakmile tlak v bombě v provozuspadne pod 0.5 bar, klapka automaticky přepne a začne brátplyn z druhé bomby. Ve slídovém okně seobjeví česrvená..

INFO: V případě extrémnízimi nebo spotřeby větší části plynu za delčíčasový úsek může tlak plynu spadnout pod 0,5 bar ipřesto, že je plyn stále v plynové bombě. Tatoskutečnost může mít za následek odběr plynu z oboubomb současně.

V případě potřeby je možnokdykoliv změnit pozici kontrolní klapky.

Vždycky otáčejte kontrolníklapku tak daleko doleva nebo doprava jak to půjde (prostřednípozice zapřičiní odeběr plynu z obou bomb současně)

Zjištění stavu

V normální pozice (tzn.bomba v provozu nalevo, rezervní napravo) slídovéokno ukazuje zelenou = plyn je brán z levé bomby(plynová bomba je v provozu).

Slídové okénkoukazuje červenou = plyn je brán z pravé bomby (bombarezervní). Naplňte levou bombu.

Výměna plynových bomb

POZOR! Zbytkový plyn: Nekouřit!Nesmí být otevřený plamen!

DuoComfort umožnuje výměnuprázdné bomby bez přerušení provozu zařízenísoučasně se spotřebou plynu. Integrované klapky ve vstupnímotvoru předchází úniku plynu, když jepřipojena pouze jedna plynová bomba na krátkoudobu.(strana 13 Provoz s jednou bombou)

Otočte kontrolní knoflík o 180 stupnů nebo polovinu otočení dokud stop a dřívější rezervní bombu se stane bomba v provozu.Po výměně bomb je plná bomba opět dostupná jako rezervní bomba.

Otočte kontrolní knoflík o 180 stupňů ( nebo o polovinu) nadoraz a z předchozí rezervní plynové bomby se stane bomba provozní.

Stav displeje se změní v zelenou.

Zavřete prázdnou bombu a vyšroubujte vysokotlakou hadici.

Našroubujte vysokotlakou hadici na bombu a otevřete ventil bomby; stisknete pojistku na hadici.

Stav displeje zůstávázelený.

INFO:

Kdykoliv po výměně zkontrolujte připojení hadice na bombě kvuli únikuplynu. (čtěte " Kontrola úniku ve vysokotlakéhadici")

Výměna hadic

POZOR!

únik plynu: Nekouřit anepracovat s otevřeným ohněm.

Doporučujeme použití přiutahování závutů Truma klíč (částč. 50020-61500) kdykoliv instalujete nebo měníte bomby.Tento klíč Vám pomůže utáhnou závitybez nebezpečí poškození šroubení na zařízení.

- Zavřete plynovou bombu

- Odstraňte vysokotlaké hadicez plynove bomby a ze vstupu DuoComfort.

Našroubujte vysokotlake hadice specifické země na plynovou bombu nebo adaptér.

Otevřete ventil plynové láhve.

Stisknete pojistku.

POZOR!

Když se vyměnuje hadice, prosímeujistěte se, že bílá těsnění na hadicícha na DuoComfortu nejsou poškozena, nebo zničena.

INFO:

Doporučujeme těsnění (část50020-76300) měnit při každé výměně.

Pokaždé, po výměněskontrolujte připojení hadic k bombě a k DouComfortukvůli uniku plynu. (podívejte "Kontrola netěsnosti voblasti vysokotlakých hadic.")

Provoz s pouze jednou bombou

DuoComfort můžete používattaké pouze s jednou bombou. Neotáčejte klapkou,předejdete tím úniku plynu.

Volný přívod musíbýt zapečetěný krytkou, která je součástízařízení DuoComfort.

Kontrola netěsnosti v oblasti vysokotlakých hadic

Zaučený technik musízkontrolovat zařízení, zda neuniká plyn.V dodatku doporučujeme, aby osoba odpovědná za provozplynového systému kontrolovala připojenípokaždé když je bomba nebo hadice měněna.

Zvláště šroubení nabombě a na přechodu klapky by měla být kontrolovánana netěsnost. Doporučujeme speciální sprej odhalujícíúnik podle DIN EN 14291.

Instalační instrukce

Montáž pouze technikem!

Vždy čtěte a následujte instalační instrukce.

Vždy dejte provozní instrukce odborníkovi!

Instalace a připojování výměnné klapky

POZOR! Automatická výměnnáklapka nemůže být instalována v EX ZONE 0 (jako v nádrži nákladáků)

Regulační systém musíbýt instalován nad výškou ventilu bomby, jinakse může dostat kapalná část plynu do hadice a nebopřepínací klapky.

Zařízení musí býtpřipevněno horizontálně.

Při venkovním použitíje třeba zařízení ochránit proti vnějším vlivům (vlhko, déšť atd.)

Secumotion Duocomfort

Staň se autorem a zaplatíme ti práci zbožím z eshopu

Link QR do mobilu


QR kód (anglicky: QR Code) je uskupení dat v obrázku ve tvaru čtverce. QR kód znatelně usnadní práci s internetem. Pokud máte nainstalovanou aplikaci pro čtení kódu, stačí zaměřit objektiv fotoaparátu na QR kód a jen chvilku počkat. Info zde.


Související zboží

Ukazatel stavu DuoC, Ukazatel stavu přepnutí DuoComfort a DuoControl a DuoControl CS ukazuje v interiéru karavanu ze které plynové láhve se čerpá plyn. Ohřev EisEx zabrání zamrznutí plynu při nízkých teplotách, stačí aktivovat na panelu zimní provoz. Zobrazení stavu plynové láhve (plná nebo prázdná)

Ukazatel stavu DuoC Truma s ohřevem EisEx

3 482,- Detail »


Vysokotlaká hadice pro nástěnné regulátory, Vysokotlaká hadice pro nástěnné regulátory se specifickou národní normou závitu pro regulátory Secumotion, DuoControl CS, MonoControl CS a Duocomfort s pojistkou pro topení během jízdy. Podrobné informace o možnosti provozu plynových spotřebičů naleznete u jednotlivých regulátorů. 
Věnujte zvýšenou pozornost národní koncovce při výběru hadice. Příslušné regulátory naleznete v pravém sloupku.

Vysokotlaká hadice pro nástěnné regulátory Truma 450mm G8 s českou a slovenskou normou závitu bomby

1 128,- Detail »


Vysokotlaká hadice pro nástěnné regulátory, Vysokotlaká hadice pro nástěnné regulátory se specifickou národní normou závitu pro regulátory Secumotion, DuoControl CS, MonoControl CS a Duocomfort s pojistkou pro topení během jízdy. Podrobné informace o možnosti provozu plynových spotřebičů naleznete u jednotlivých regulátorů. 
Věnujte zvýšenou pozornost národní koncovce při výběru hadice. Příslušné regulátory naleznete v pravém sloupku.

Vysokotlaká hadice pro nástěnné regulátory Truma 750mm G8 s českou a slovenskou normou závitu bomby

1 177,- Detail »


EisEx  Secumotion, EisEx speciálně pro Secumotion, vkládá se mezi Duocomfort  Secumotion a regulátor Secumotion. Jiné použití není možné, není možné aplikovat na samotný regulátor Secumotion bez DuoComfortu

EisEx Secumotion Truma

1 151,- Detail »Nahoru