Návod na použití vestavěné toalety C402C , C402X a C403L


Návod na použití vestavěné toalety C402C , C402X a C403L
Kategorie: Vše o chemických WC
Datum:
Aktualizace: 2017-04-29
Hodnocení:
Doporučit:

Příspěvků: Počet příspěvků

Funkce

Tento návod je univerzálně použitelný pro chemické toalety, ale v mnoha bodech se mohou jednotlivé informace v závislosti na typu toalety lišit. proto je třeba dávat pozor na na označení odstavců, kde jsou jednotlivé typy avizovány. Chcete li se seznámit s jednotlivými typy včetně montáže, klikněte na článek sem. U popisů jsou doprovodné obrázky, jsou li vzhledem k velikosti nečitelné, doporučuji kliknout na něj pravou packou myši a zvolit otevření v novém okně. Chemická toaleta C 402 a 403 se v mnoha bodech používání neliší od předchozích typů C2,3 a 4, ale oproti předchozím typům je o mnoho vylepšena, zejména uživatelsky.

ČÁSTI A FUNKCE

C 402C A C- 402X

 1. Páčka otevírá a uzavírá šoupě.
 2. Tlačítko pouští a zastavuje vodu oplachu
 3. Ukazatel stavu. při plné fekální nádrži svítí červená dioda. Stisknete li knoflík krátce, resetujete stav
 4. Snímatelné prkénko a víko.
 5. Krycí deska.
 6. Foch pro odložení sanitárních přípravků (pouze vyšší modely)
 7. Západka pro správné ustavení fekální nádoby
 8. Trychtýř pro snadné plnění oplachové nádrže
 9. Krycí deska pro hygienu. Otevře se, je li fekální nádrž zasunuta, vytáhnete li nádrž, deska uzavře otvor.
 10. Odnímatelný mechanismus.
 11. Kluzná hlava
 12. šoupě a těsnění
 13. Odvzdušňovací vyprazdňovací knoflík
 14. Horní madlo.
 15. Automatické odvětrání zabraňuje přetlaku ve fekální nádobě
 16. Sklopné madlo pro snadný transport fekální nádoby
 17. Kola.
 18. Otočné vypouštěcí hrdlo pro snadné, bezpečné a hygienické vyprazdňování fekální nádoby
 19. Trychtýřek.
 20. Servisní dvířka a vodní nálevka, z vnější strany jištěno zámkem

C- 403L

 1. Páčka otevírá a uzavírá šoupě.
 2. Tlačítko pouští a zastavuje vodu oplachu
 3. Ukazatel stavu. při plné fekální nádrži svítí červená dioda. Stisknete li knoflík krátce, resetujete stav
 4. Snímatelné prkénko a víko.
 5. Krycí deska.
 6. Foch pro odložení sanitárních přípravků (pouze vyšší modely)
 7. Západka pro správné ustavení fekální nádoby.
 8. Krycí deska pro hygienu. Otevře se, je li fekální nádrž zasunuta, vytáhnete li nádrž, deska uzavře otvor.
 9. Odnímatelný mechanismus.
 10. Kluzná hlava
 11. šoupě a těsnění
 12. Odvzdušňovací vyprazdňovací knoflík
 13. Automatické odvětrání zabraňuje přetlaku ve fekální nádobě
 14. Horní madlo.
 15. Sklopné madlo pro snadný transport fekální nádoby
 16. Kola.
 17. Otočné vypouštěcí hrdlo pro snadné, bezpečné a hygienické vyprazdňování fekální nádoby
 18. Servisní dvířka a vodní nálevka, z vnější strany jištěno zámkem

ÚVOD

Kazetová toaleta Thetford je velmi kvalitní výrobek. Hlavním znakem je funkční, ale moderní design, pohodlná, bezpečná a hygienická obsluha. Funkce a použití umožňuje integraci do interiéru. Kazetová toaleta je vyrobena z velmi kvalitních plastů. Celá toaleta se skládá ze dvou základních částí. jedna je pevně vestavěná a druhá, fekální nádoba vyjímatelná. Vyjímatelnou část lze servisovat zvenčí karavanu, čímž je dosaženo naprostého bezpečí nakládání s fekáliemi a navíc bez omezení vnitřního prostoru. Toaleta Thetford je ideálním řešením synitárního systému karavanu.

PŘíPRAVA NA POUŽITÍ C 402C, C- 402X A C- 403L

Otevřete servisní dvířka na vnější straně karavanu.

Otočte ramenem o 90°a vyjměte trychtýřek. ten je pod ramenem

Otočte rameno oplachu ven, nasaďte trychtýřek na rameno. Nalijte předepsané množství Thertford desinfekčního aditivu. Ten se stará o lepší a čistější oplach, udržuje oplachovou vodu čistou.

Doplňte oplachovou nádrž čistou vodou. Maximální stav vody musí být pod úrovní trychtýřku

Sejměte trychtýřek z ramene a vraťte ho na původní místo pod rameno na fekální nádrži. Je možné trychtýřek umístit na dveře, umožňuje li to místo mezi dveřmi a toaletou. Je k tomu speciální úchyt. našroubujte zpět víčko otočného ramene a otočte ramenem zpět. Upozorňujeme, že i když je oplachová nádrž úplně prázdná, zůstává v otočném rameni asi 150 ml vody

Fekální nádobu vytáhneme poté, co odjistíme jistící západku (g) tahem nahoru

Vytáhneme fekální nádobu zčásti ven a na konci lehce nadzvedneme. Tím je venku.

Postavte nádobu rovně a otočte ramenem směrem nahoru

Vyšroubujte krytku s dávkovačem, odměřte příslušné množství rozkladové chemie (Aqua Kem Blue, Green) a nalijte do nádrže. Používáte li jiné rozkladové chemie, např. Aqua Kem Sachets, postupujte podle návodu. Doplňte něco kolem dvou litrů vody tak, aby byla pokryta podlaha fekální nádoby. (Kdesi na webu jakýsi amatér píše, že se namísto vody může domočit, ale je to zcestné. Nestojí to za to, nic se neušetří a navíc je tu riziko, že rozkladová chemie může v odpadní nádobě vyschnout. Pro správnou funkci rozkladu musí zůstat obsah fekální nádoby tekutý bez hromádek.) z těch samých důvodů nenalévejte chemikálie ani přes šoupě, nedojde k tak rychlému rozpuštění ve vodě. Natočte víčko zpět.

Zasuňte fekální nádobu zpět do šachty. To musí jít snadno a bez násilí. Při použití násilí si můžete poškodit některé části zařízení.

Zkontrolujte, zda fekální nádoba je zajištěna jistící západkou. Pak můžete servisní dvířka uzavřít.

OVLÁDÁNÍ C-402C, C-402X UND C-403L

Spusťte trochu vody do nádoby krátkým stisknutím tlačítka, nebo otevřete šoupě ve směru hodinových ručiček. Vaše toaleta je připravena k použití.

Po použití otevřete šoupě, pokud je ještě uzavřeno. Opláchněte toaletu krátkým stiskem tlačítka. Nikdy nenechávejte vodu v míse, pokud toaletu nepoužíváte. Používejte jen rychle rozkladový papír Aqua Soft Thetford, jen tak máte jistotu, že nedojde k poškození ucpáním.

VYPRAZDŇOVÁNÍ

Fekální nádoba má obsah 19 litrů a pokud svítí červené světlo, musí se okamžitě vynést. To se rozsvítí, když je možno doplnit kolem 2 litrů do fekální nádrže, to je tak dva až tři použití. Nikdy nenechávejte plnou nádrž v karavanu, nutno vynést, je riziko poškození některé části fekální nádoby.

Přesvědčete se, že je šoupě (l) uzavřeno. Otevřete servisní dvířka vně karavanu. Odjistěte jistící klemu nahoru a vytáhněte fekální nádrž

Odstraňte trychtýřek, jinak by se mohl při vyprazdňování ztratit

Vezměte fekální nádrž ve vertikální poloze se sklápěcím madlem nahoru, kolečky dolů (doslovný překlad).Odjistěte knoflíkem madlo

Vytáhněte madlo nahoru. a můžete odjet k určenému místu pro vylévání fekálií.

Zasuňte madlo zpět. Otočte vylévací rameno do vylévací polohy. Odstraňte víko otočeného ramene. Postavte nádrž obráceně na madlo a druhou rukou stiskněte odvzdušňovací knoflík. Jak je nádrž prázdná, stiskněte knoflík pro jistotu ještě jednou.Vypláchněte nádrž čistou vodou, očistěte i těsnění šoupěte. POZOR - odvzdušňovací knoflík stiskněte, jen když je vylévací rameno dole!

Sestavte vše zpět do pozice pro použití. Ukliďte trychtýřek a otočte vylévací hrdlo zpět. Zasuňte kazetu do šachty a zavřete dvířka.

SKLADOVÁNÍ

Pokud toaletu nechcete delší dobu používat, řiďte se následujícími pokyny. Vyprázdněte vodní nádrž včetně vodoměrné trubičky. Sejmete trubičku z držáku a sklopte ji směrem dolů skrz otevřené dveře, aby mohl zbytek vody vytéci. Po vyprázdnění ustavte trubičku zpět do držáku.

C402 a C402X - Otevřete šoupě knoflíkem na toaletě ve směru hodinových ručiček. Přidržte modrý knflík tak dlouho, dokud neteče voda do toaletní mísy. Uzavřete šoupě.

C402 a C402X - Otevřete servisní dvířka karavanu. Odstraňte víčko a vyprázdněte nalévací hrdlo. Pak otočte víčko jen asi o čtvrt závitu.

C402C, C402X a C403L - Vyjměte fekální nádrž a vyprázdněte na určeném místě. Dále postupujte podle návodu na čištění a údržbu

Zasuňte fekální nádrž zpět a otevřete šoupě otočnou páčkou doleva.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Thetford čistič na plasty

Toaleta se musí pravidelně podle intensity používání čistit a udržovat. Pro čištění doporučujeme použít originální přípravky Thetford čistič na plasty. nepoužívejte žádné domácí prostředky, jako chlór, rozpouštědla, nebo jiný silný prostředek. Můžete poškodit nejen povrch toalety, ale i funkci posuvných těsnění.

Toaleta

 • nastříkejte na toaletu prostředek Thetford čistič na plasty
 • opláchněte mísu vodou, zbylou vodu setřete měkkým hadrem Pro opravdu pěknou a lesklou toaletu můžete vyleštit po vyčištění suchým hadrem.
 • Prkénko a víko můžete bez problémů z toalety sejmout vytažením na pantech směrem nahoru pro důkladnou očistu stejným způsobem jako se čistí toaleta.

Fekální nádrž

Doporučuje se alespoň jedenkrát za sezónu fekální nádrž velmi důkladně vyčistit.
 • Sejměte mechanismus z nádrže, očistěte pod tekoucí vodou
 • Sejměte krycí desku automatického odvětrání. Stiskněte jednou rukou automatické odvětrání, druhou z vnitřní strany uchopíte plovák automatického odvětrání. Přitlačte plovák směrem nahoru, pootočte o půl otáčky a vytáhněte ven. Vyndejte těsnění pod plovákem. Opláchněte těsnění i plovák pod tekoucí vodou. Opačným postupem vše zpět smontujte.
Čistící prostředek na gumy Thetford

Všechny těsnění (šoupě, mechanismus, automatické odvětrání a kryt) se doporučují pro správnou funkci a dlouhou životnost pravidelně mazat čistícím a mazacím sprejem Thetford. Stejně tak postupujeme při dlouhodobém odstavení karavanu. Nesplnit tuto důležitou povinnost znamená zkrácení životnosti, nebo poškození funkcí toalety. Nepoužívejte pro mazání jiné tuky, ani přírodní oleje včetně oleje olivového. Mohou způsobit nepropustnost. Těsnění šoupěte je součástí toalety se spotřebním charakterem v závislosti na rozsahu použití a pravidelnosti údržby. V žádném případě nelze těsnění reklamovat, nejde li o výrobní vadu výrobku. Nedoporučujeme s ohledem na životní prostředí používat nemrznoucí směsi, které se používají do chladičů. Buďte ke svému okolí ohleduplní.

THETFORD ZÁRUKY

Thetford ručí za své výrobky po dobu 3 let. Během této doby Thetford vadné díly opraví nebo vymění. Veškeré náklady na díly a mzdu hradí u produktů Thetford.

 1. Pro uplatnění záruk musí spotřebitel dopravit výrobek do centra Thetford. Zde se posoudí oprávněnost reklamace
 2. Opraví se výrobek v rámci záruky, vadné díly jsou v majetku Thetford
 3. Platí všechny zákony na ochranu spotřebitele
 4. Záruka neplatí na použití výrobku pro účel živnosti (pronájem atd)
 5. Záruka neplatí v případě:
  • Výrobek nebyl používán v souladu s tímto návodem, včetně použití jiných chemikálií
  • Výrobek nebyl nainstalován podle předpisů
  • U výrobku se provedly konstrukční změny
  • Výrobek nebyl reklamován u autorizovaného místa
  • Bylo změněno výrobní číslo
  • U výrobku vznikla škoda jiným, než běžným používáním

PÉČE O ZÁKAZNÍKY

Nahlédněte do stránek www.thetford-europe.com, kde najdete více informací o produktech, otázky, návody, opravy, tipy a mnoho dalšího, dále seznam zastoupení Thetford, můžete položit další otázku, nebo najít kontakt na prodejce ve vašem okolí.

RUČENÍ

Thetford neručí za ztráty nebo škody při užívání toalety ani bezprostředně, ani následně.

DOPORUČENÉ CHEMIKÁLIE

návody zde

Staň se autorem a zaplatíme ti práci zbožím z eshopu

Link QR do mobilu


QR kód (anglicky: QR Code) je uskupení dat v obrázku ve tvaru čtverce. QR kód znatelně usnadní práci s internetem. Pokud máte nainstalovanou aplikaci pro čtení kódu, stačí zaměřit objektiv fotoaparátu na QR kód a jen chvilku počkat. Info zde.


Související zboží

Chemické WC vestavěné pro karavany, Nová série vestavěných chemických toalet pro karavany s fekální nádobou na kolečkách a s výsuvným madlem a odnímatelným funkčním emchanismem pro snadné čištění. Optimální využití místa, lehký odolný plast, snadný na údržbu, výška sedáku 473 mm, fekální nádoba objem 19,3 litru.

Chemické WC vestavěné pro karavany Thetford C503-L pravé bez oplachové nádrže

16 909,- Detail »


Chemické WC vestavěné pro karavany, Nová série vestavěných chemických toalet pro karavany s fekální nádobou na kolečkách a s výsuvným madlem a odnímatelným funkčním emchanismem pro snadné čištění. Optimální využití místa, lehký odolný plast, snadný na údržbu, výška sedáku 473 mm, fekální nádoba objem 19,3 litru.

Chemické WC vestavěné pro karavany Thetford C503-L levé bez oplachové nádrže

16 909,- Detail »


Chemické WC vestavěné pro karavany, Nová série vestavěných chemických toalet pro karavany s fekální nádobou na kolečkách a s výsuvným madlem a odnímatelným funkčním emchanismem pro snadné čištění. Optimální využití místa, lehký odolný plast, snadný na údržbu, výška sedáku 473 mm, fekální nádoba objem 19,3 litru.

Chemické WC vestavěné pro karavany Thetford C502-X pravé s oplachovou nádrží 16,5 litru

16 350,- Detail »


Chemické WC vestavěné pro karavany, Nová série vestavěných chemických toalet pro karavany s fekální nádobou na kolečkách a s výsuvným madlem a odnímatelným funkčním emchanismem pro snadné čištění. Optimální využití místa, lehký odolný plast, snadný na údržbu, výška sedáku 473 mm, fekální nádoba objem 19,3 litru.

Chemické WC vestavěné pro karavany Thetford C502-X levé s oplachovou nádrží 16,5 litru

16 350,- Detail »


Chemické WC vestavěné pro karavany, Nová série vestavěných chemických toalet pro karavany s fekální nádobou na kolečkách a s výsuvným madlem a odnímatelným funkčním emchanismem pro snadné čištění. Optimální využití místa, lehký odolný plast, snadný na údržbu, výška sedáku 473 mm, fekální nádoba objem 19,3 litru.

Chemické WC vestavěné pro karavany Thetford C403-L levé bez oplachové nádrže

15 791,- Detail »


Chemické WC vestavěné pro karavany, Nová série vestavěných chemických toalet pro karavany s fekální nádobou na kolečkách a s výsuvným madlem a odnímatelným funkčním emchanismem pro snadné čištění. Optimální využití místa, lehký odolný plast, snadný na údržbu, výška sedáku 473 mm, fekální nádoba objem 19,3 litru.

Chemické WC vestavěné pro karavany Thetford C403-L pravé bez oplachové nádrže

15 791,- Detail »


Chemické WC vestavěné pro karavany, Nová série vestavěných chemických toalet pro karavany s fekální nádobou na kolečkách a s výsuvným madlem a odnímatelným funkčním emchanismem pro snadné čištění. Optimální využití místa, lehký odolný plast, snadný na údržbu, výška sedáku 473 mm, fekální nádoba objem 19,3 litru.

Chemické WC vestavěné pro karavany Thetford C402-X pravé s oplachovou nádrží 15 litrů

15 233,- Detail »


Chemické WC vestavěné pro karavany, Nová série vestavěných chemických toalet pro karavany s fekální nádobou na kolečkách a s výsuvným madlem a odnímatelným funkčním emchanismem pro snadné čištění. Optimální využití místa, lehký odolný plast, snadný na údržbu, výška sedáku 473 mm, fekální nádoba objem 19,3 litru.

Chemické WC vestavěné pro karavany Thetford C402-X levé s oplachovou nádrží 15 litrů

15 233,- Detail »Nahoru