Petrolejová kamna Kero návod


Petrolejová kamna Kero návod
Kategorie: Vše o plynových rozvodech v karavanu
Datum:
Aktualizace: 2014-01-31
Hodnocení:
Doporučit:

Příspěvků: Počet příspěvků

Palivo

D Více než 95% problémů je způsobeno použitím nevhodného paliva. Předepsaný petrolej koupíte u nás - viz sloupek vpravo. Pokud použijete nevhodné palivo, může se stát, že při defektu nebudete moci uplatnit záruční opravu a můžete opravu hradit. Používejte pouze palivo lepší kvality s maximálním obsahem aromatických látek do 1% a bodem vzplanutí >61° vyhovujícímu německé normě 8/1/98 a 18/7/02. Nepoužívejte nečistý chemický petrolej, který osahuje vodu nebo benzin.

POZOR ! při použití jiné kapaliny můžete nejen poškodit kamna, ale i způsobit požár.

Tankování

Plnění palivové nádrže lze provádět pouze po vyjmutí nádrže z kamen. Otevřete kryt nádrže a použijte pumpu k naplnění. Naplňte nádrž maximálně po střed průhledového okna. Nádrž velmi dobře uzavřete, přezkoušejte těsnost uzavření.

Vybalení

Vyjměte kamna z kartonu. Odstraňte všechny ochranné polystyrenové klíny. Odstraňte lepící pásky, které drží přední mřížku. Otevřete mřížku stlačením nahoru a vytočením ven. Odstraňte veškerý materiál fixující hořák. Otevřete kryt fochu nádrže a také odstraňte fixační materiál.

Montáž hořáku

Uložte hořák na kulatý sokl. Otočte hořák doleva a doprava tak, aby správně seděl v drážkách.

Nasazení baterií

Instalujte baterie LR14 nebo typ C ve správné polaritě podle vyobrazení.

Čtení průhledového skla

Pokud používáte správné palivo, bude průhledové sklo černé. Pokud uvidíte průhledové sklo do poloviny zaplněné, okamžitě přerušte plnění. Správně uzavřete nádobu. Správně a opatrně usaďte nádobu zpět.

Stav paliva

Pokud začne hladina průhledu klesat, dochází palivo. Musíme počítat s tím, že dojde asi za 3 hodiny.

Příprava zapálení

Přesvědčte se, že kamna stojí pevně a rovně. V jiné pozici jde topení automaticky do poruchy.

Automatické vypnutí

Posuňte zapalovací páčku dolů do úplného zacvaknutí. Pak je automatické vypnutí úplně připraveno. Pokud páka vypnutí nezůstane zapadnutá, pak není automatické vypnutí aktivováno. Vyvětrejte místnost a vyměňte baterie.

Knot

Při prvním použití kamen je nutno po naplnění nádrže počkat nejméně jednu hodinu, dokud se knot nenasákne palivem. Na životnost knotu má opět vliv kvalitní palivo jak bylo řečeno v úvodu. Poškodí li se knot, nebo nenormálně vytvrdne, je nutno jej v odborné dílně vyměnit. Jednou ze záručních podmínek je použití originálního Knotu PETROWICK

Než provedete zapálení

Přezkoušejte, zda je hořák korektně zasazen. Po zapálení mohou být ze spotřebiče cítit technické pachy spáleniny, to je normální, vypalují se zbytky tuku a lepu montážních dílů.

Zapálení

Posuňte pomalu páčku dolů do zapadnutí. Počkejte na pípnutí. Knot kamen se automaticky zapálí. Nastavte páčku zpet do polohy. Po zapálení se může objevit malý bílý obláček v topné zóně. Pokud to nastane, posuňte znovu páčku dolů a kamna se zapálí znovu. Nikdy neposunujte páčku přes odpor hrubou silou. To by zapálení jen ztížilo. Kamna se nesmí zapalovat jiným zdrojem, např. zápalkou nebo zapalovačem !

Regulace plamene

Výkon topení se dá regulovat asi o 10% posunutím knotu. Udržujte nízký stejnoměrný plamen nad knotem, plamen nesmí být zbytečně velký nebo dokonce hořet dolů. Obrázky správného plamene najdete v tištěném návodu. Pokud není plamen stejnoměrný, je hořák přehřátý. Je nutno kamna vypnout, nechat zchladnout a poté znovu zapálit. Špatně hořící kamna vytváří škodlivé plyny. Při použití ventilátoru je možné, že se plamen zabarví dorůžova. To je normální. Neupravujte plamen, pokud jsou kamna v chodu.

Vypnutí kamen

Chcete li kamna vypnout, stiskněte tlačíto STOP. Mechanismus stáhne knot a dojde ke zhasnutí plamene. Po vypnutí počkejte minimálně pět minut, jestli nedojde k opětovnému zapálení. Kamna jsou vybavena senzorem CO2. Při nadměrném úbytku kyslíku ap. se kamna automaticky vypnou. Před znovuzapálením vyvětrejte nebo vyměňte baterie.

Bezpečnostní pokyny

Nepoužívejte topení v těsných uzavřených místnostech

Minimální odstup od hořlavých předmětů je 1 m.

Používejte topení v dobře odvětraných místnostech

Ve vytápěných místnostech je třeba obměňovat vzduch.

Minimální velikost místnosti je stanovena na 37m3

Nepoužívejte kamna v prostorách s výškovou úrovní pod zemí např. sklepy, lodě apod.

Staň se autorem a zaplatíme ti práci zbožím z eshopu

Link QR do mobilu


QR kód (anglicky: QR Code) je uskupení dat v obrázku ve tvaru čtverce. QR kód znatelně usnadní práci s internetem. Pokud máte nainstalovanou aplikaci pro čtení kódu, stačí zaměřit objektiv fotoaparátu na QR kód a jen chvilku počkat. Info zde.


Související zboží

Petrolejová kamna, Petrolejové topení s vestavěným senzorem CO2 a automatickým vypínacím systémem. Výkon 2,4kW, určeno pro místnost 37 - 95m3, spotřeba 0,25ltr./h (15-20 korun), nádrž 4 litry stačí asi na 16 hodin, barva tmavošedá, rozměr 470 x 310 x 440 mm, 8,2 kg.

Petrolejová kamna Tayosan Kero 260

4 525,- Detail »


Petrolej do petrolejových kamen, Salonní petrolej Diamant, Isoparafín, téměř bez pachu. Petrolej lze zasílat pouze po kusech, na další kus počítáme příplatek k poštovnému 120 CZK vč. DPH. 3 - 8 kanystrů na 1 paletu za jednotné poštovné 400 CZK včetně DPH.

Petrolej do petrolejových kamen SEL Diamant 20 litrů

1 451,- Detail »Nahoru