Návod k použití nezávislé plynové topení do chaty, altánu, verandy apod.


Návod k použití nezávislé plynové topení do chaty, altánu, verandy apod.
Kategorie: Návod k použití nezávislé plynové topení do chaty, altánu, verandy apod.
Datum:
Aktualizace:
Hodnocení:
Doporučit:

Příspěvků: Počet příspěvků

Skladba topení na kapalný propan butan

Luxusní plynové topení 3002 FS na chatu, do altánu, pavilonu

Před instalací topení so podrobně přečtěte tento návod, který by mohl být pro vás důležitým vodítkem už před nákupem topení.

 1. Topení Trumatic S 3002 FS
 2. Sání hořákové komory
 3. Odvod spalin do střechy
 4. Nadstřešní komínek
 5. Ventilátor rozvodu teplého vzduchu
 6. Trubka rozvodu teplého vzduchu
 7. Výdechy teplého vzduchu s klapkami
 8. Přívod plynu
plánek topení 3002 FS na chatu, do altánu, pavilonu

Topení Trumatic S 3002 FS použití

Topení na zkapalněný propan butan je určeno pro pevnou montáž a stacionární použití zejména do pevně postavených stanů, verand, případně malých chatek a podobných zařízení. Není povoleno jej vestavovat do mobilních zařízení jako aut a karavanů. Případně jiné použití s námi prodiskutujte.

Důležité provozní upozornění

 1. Vstup vzduchu pro hoření (2) musí být čistý, neznečištěný, bez sněhu a ledu.
 2. V zimě je nutno před zapálením topení překontrolovat komín, odstranit sníh, případně jiné nečistoty bránící odvodu spalin
 3. Všechny trubky pro sání i výfuk musí být pravidelně kontrolovány, mimo to je nutná kontrola v případě chybného zapálení, nebo šlehnutí plamene. Trubka odvodu spalin musí být v celé délce připevněna sponami, aby nedošlo k jejímu vlnění. Nesprávně nebo netěsně zapojený komín a jiné vedení se nesmí používat.
 4. K výdechům teplého vzduchu se nesmí stavět předměty, žádné textilie, sušáky apod. Na topení se nesmí nic odkládat, případné přehřátí může způsobit poškození topení. Neukládejte hořlavé věci do blízkosti topení Zabraňte přístupu k topení malým dětem.

Ovládací prvky S 3002 FS

Ovládací prvky S 3002 FS
 1. Ovládací knoflík termostatu
 2. Ovládací knoflík ventilátoru TEB
 3. Rychlouzávěr přívodu plynu
 4. Schránka pro baterie zapalovacího automatu
 5. Prostor pro signalizaci zapálení (extra příslušenství)
 6. Průhledové okénko plamene
 7. Čidlo termostatu
 8. Tovární štítek s důležitými údaji

Zapálení S 3002 FS

Zapálení S 3002 FS

Před prvním použitím se přesvědčte, jestli je v bateriovém zásobníku "d" předepsaná baterie typu AA, (Odstavec baterie).

 1. Otevřete rychlouzávěr přívodu plynu
 2. Otočte ovládacím knoflíkem (a) na pozici 1-10 a pak knoflík stlačte nadoraz. Tím uvedete do chodu automatické zapalování, které hází jiskru v ohništi a je slyšet znatelným cvakáním. Pokud plamen chytne, přidržte knoflík asi 10 sekund, následně by se měl plymen rozhořet.

POZOR - Při poruše je třeba s následným zapálením počkat 2 minuty, aby se případně nahromaděný plyn mohl odvětrat.

Pokud plamne zhasne během provozu topení, automatické zapalování se pokouší do 30 sekund o opětovné zapálení

Pokud se znovuzapálení nepodaří, bude nadále automatický zapalovač v chodu, dokud neotočíte knoflíkem (a) do polohy 0

Po tomto případu může být plynové vedení zavzdušněno, je pak možné, že znovu zapálení bude trvat déle až 2 minuty. Celou dobu držíme knoflík až do úplného zapálení.

Pro optickou kontrolu doporučujeme přikoupit signalizaci plamene

Ovládací prvky ventilátoru

Ovládací prvky ventilátoru

Pro dokonalé využití topení doporučujeme používání vestavěného ventilátoru, který přispěje k dokonalému rozvedení tepla do celé místnosti, ale také nedovolí zbytečné rozpálení horní plochy topení.

 • K - Ruční regulace otáček
 • L - Poloha vypnutí
 • M - Poloha automatického použití topení. Tedy ventilátor se točí, pouze topí li topení. Výkon se nastaví otočným kolečkem. Při zhasnutí topení se ventilátor automaticky vypne.

Rozdělovač vzduchu

Rozdělovač vzduchu

Pomocí rozdělovače vzduchu můžeme rozdělovat intenzitu vzduchu na jednu nebo druhou stranu podle vzdálenosti, nebo jiných parametrů. K nastavení rozdělovače se musíme dostat na zadnní stěnu pod ventilátor. Při rozdílných délkách vývodu vzduchu se doporučuje použití rozvodné trubky 72 mm, aby se zajistilo dokonalé zásobování ohrátého vzduchu. Nastavením klapek nebo redukcí průměru nastavíme požadované teploty ve všech částech místnosti. Pokud je ventilátor hlučnější, je pravděpodobně znešištěn, prohlédněte kapitolu Čištění

Prostorový termostat

Střední teplota v místnosti 22°C by se měla dosáhnout bez použití při nastavení termostatu na stupeň 3-5, výrobce doporučuje nastavení s ventilátorem na stupeň 4-8. Další individuální nastavení si musíte vyzkoušet během provozu. Termostat se nachází pod topením. Pro provoz je důležité aby nebyl ovlivně proudícím vzduchem. Pokud bude na termostat proudit studený vzduch, nepozná teplotu místnosti a bude přetápět, což může vést až k poškození topení.

Vypnutí

Pro vypnutí nastavte ovládací knoflík do polohy "0", současně se vypne přívod plynu a vypne se automatika zapalování. Při dlouhodobém nepoužívání uzavřete rychlouzávěr plynu a ventil plynové lahve.

Baterie

Rozdělovač vzduchu

Pokud při zapalování není slyšet cvakání a nebliká signalizace, pravděpodobně musíte vyměnit baterii v automatice. Baterii měňte pouze při vypnutém a vychladnutém topení. Baterii měňte vždy před zahájením sezóny. Sejměte kryt topení, posuňte nahoru krytku a vložte baterii podle správné polarity. Bateriový foch opět uzavřete. Používejte teplu odolné baterie (+70°C) typu LR6, AA, AM3. Jiné baterie mohou poškodit zařízení.

Čištění

Čištění provádíme vždy při vypnutém a vychladnutém topení. Doporučujeme nejméně jednou ročně před zahájením sezóny očistit výměník, podlahový plech, lopatky ventilátoru.

Obecná upozornění

Při netěsnostech plynu, tedy pokud je plyn cítit, zajistěte:

 • Uzavřít všechny zdroje otevřeného plamene
 • Nekouřit
 • Uzavřít topení
 • Uzavřít přívod plynu
 • Otevřít okna a dveře k odvětrání
 • Nepoužívat žádné elektrické spotřebiče s rizikem jiskření
 • Nechat překontrolovat těsnost plynu odborným pracovníkem
 1. Při každé demontáži vyměňujte silikonový kroužek na komínu
 2. Jakékoliv použití neoriginálního dílu mimo Truma včetně odkouření může vést k vyloučení záruky
 3. Provozujte topení s předepsaným tlakem na štítku tedy 30 nebo 50 mbar
 4. Doporučujeme pravidelnou kontrolu těsnosti plynového systému jednou za dva roky
 5. Při prvním použití, nebo po dlouhém odstavení může být cítit lehký zápach, stačí místnost odvětrat.
 6. Pokud plamen vykazuje zabarvení, kouří, nebo hoří nepravidelně, může dojít k defektu regulátoru. Vyměnit regulátor
 7. Při zapojování do systému musí všechny spotřebiče mít stejný systémový tlak (50 nebo 30 mbar)

Technická data

 • Plyn zkapalněný Propan/butan
 • Systémový tlak 30 nebo 50 mbar podle štítku
 • Jmenovitý výkon 3400W
 • Spotřeba plynu 30 - 280g/hod
 • Provozní napětí - zapalování 1,5V, ventilátor 12V 0,3 - 1A
 • Množnství vzduchu 135m3/h při trubce 65mm, 142m3/h při použití 72mm
 • Hmotnost 18,5 kg s krytem a ventilátorem
 • Topení plní evropskou normu (90/396/EWG), EU identifikační číslo CE-0085AP0325

Staň se autorem a zaplatíme ti práci zbožím z eshopu

Link QR do mobilu


QR kód (anglicky: QR Code) je uskupení dat v obrázku ve tvaru čtverce. QR kód znatelně usnadní práci s internetem. Pokud máte nainstalovanou aplikaci pro čtení kódu, stačí zaměřit objektiv fotoaparátu na QR kód a jen chvilku počkat. Info zde.Nahoru