Klimatizace Truma série Saphir


Klimatizace Truma série Saphir
Kategorie: Vše o elektřině v karavanu
Datum:
Aktualizace:
Hodnocení:
Doporučit:

Příspěvků: Počet příspěvků

Klimatizace Truma série Saphir

Firma Truma uvedla vloni na trh nové klimatizace, které nahradily konstrukčně zastaralou sérii FrostAir. Nové klimatizace mají ve všech směrech vylepšené parametry, jak ve spotřebě proudu, náhradou digitálního řízení za původní analogové, což umožňuje připojení inteligentního měniče, chladící výkon, lepší EER (Energy Efficiency Rate), což je ukazatel efektivity výkonu, jenž se vypočítá tak, že se dělí chladící výkon příkonem.

U série Saphir, je maximálně snížena hlučnost, což je nectnost střešních klimatizací. Je to díky použitému materiálu EPP, který na omak připomíná trochu extrudovaný polystyren, ale s většími jádry. Ten tvoří jak základ, tak horní víko. Tím je hluk poměrně slušně zaizolován a hlavně umožňuje díky nízké hladině vnějšího hluku provozovat klimatizaci Truma i tam, kde by mohl vnější hluk omezovat okolí, nebo dokonce jsou místa, kde je používání hlučných střešních klimatizací zakázáno.

Měnič pro klimatizace Truma série Saphir

Měnič pro klimatizace Truma série Saphir

Měnič je možno použít ke všem klimatizacím pro provoz na 12V, ovšem s několika podmínkami. Použití měniče je prakticky vyloučeno v obytných přívěsech. Doporučuje se použít originální inteligentní sinusový měnič Truma a provoz měniče pro chlazení je možný pouze během jízdy. Existuje ještě jedna možnost, může se měnič využít pro provoz ventilátoru na čerpání zbytkového tepla, nebo spíš chladu v tzv. režimu Fan Mode. Tím je provozován pouze ventilátor. Jednotlivé spotřeby jsou uvedeny u typů.

Další příslušenství měniče - jako příslušenství můžeme dokoupit kompletní sadu okonektorované kabeláže Electrik Set k připojení měniče na palubní síť včetně odpojovacího relé druhého akumulátoru s přípravou pro ostatní doplňky měniče, čímž si hodně usnadníme montáž, dále Autark Set, což je kabeláž se zásuvkou pro ostatní spotřebiče do 1000W (kapacita sinusového měniče), případně Switchbox Set včetně zásuvky jako u Autark Set, kde je možno přepínat mezi klimatizací a spotřebičovou zásuvkou. Poslední nejlevnější je Klima Set, který umožní základní propojení měniče a klimatizace.

Elektrik Set Klima Set Autark Set Switchbox Set
Elektrik Set Klima Set Autark Set Switchbox Set

Akumulátor a alternátor

Akumulátor a alternátor - Při provozu přes měnič Truma TG 1000 sinus doporučujeme minimální výkon alternátoru 120A, což je třeba ověřit u prodejce vozu, případně se informovat o možnostech jeho posílení, samozřejmě je třeba počítat ještě s dalšími spotřebiči, případně dobíjením akumulátoru. I tak je třeba respektovat při nízkých otáčkách alternátoru, například při jízdě v koloně nebo ve městě menší dobíjení a raději přepnout včas do Fan Mode. Kapacita akumulátoru je doporučena minimálně 120Ah, při párování paralelním propojením je nutno použít akumulátory stejné kapacity.

Partikel filtr

Partikel filtr je dodáván v sériové výbavě, tím je umožněno používání klimatizace Truma i alergikům.

Návod

Bolestivou částí přístupu zahraničních výrobců jsou překlady českých návodů. Něktré se shání, jiné překlady realizujeme na vlastní náklady. I v tomto případě je to s návodem složité, ale byl jsem zástupcem firmy ujištěn, že návod na sérii Saphir se liší pouze v drobných detailech, takže je pro provoz Saphir použitelný návod z Frostair 1700 nebo 2100, čímž se stává Saphir zase o kousek dostupnější. Návody ke klimatizacím Saphir se snad brzy objeví na stránkách www.truma.de.

Dálkové ovládání

Všechny typy disponují dálkovým programovatelným ovládáním (na to je dobrý návod) s možností ovládat klimatizaci i ručně pevným ovladačem na stěně. Ten je ale spíš nouzový, ovládání probíhá prostřednictvím kuličkového pera.

Montáž

Montáž - všechny klimatizace Saphir jsou určeny podle typu pro montáž pod lavici sezení/ lůžka

Všechny klimatizace Saphir jsou určeny podle typu pro montáž pod lavici sezení/ lůžka, případně Saphir Vario se sníženou výškou na 20 cm pro montáž do dvojité podlahy. Ve výjimečných případech za dodržení určitých podmínek ochrany zařízení lze Saphir Vario namontovat i pod auto, ale tomu bych se raději vyhnul. Tím je ale složitější instalace rozvodů, protože podle fyzikálních zákonů chladný vzduch klesá k zemi a tak je žádoucí, aby klesal od stropu, nikoliv z výdechů nad podlahou. Přesto Truma uvádí ve svých montážních prospektech i možnost varianty Eco, ovšem použití je diskutabilní, v případě této varianty je třeba počítat s věčně studenými kotníky a zpoceným krkem. Všechny obrázky lze zvětšit kliknutím do plné velikosti.

Rozvod studeného vzduchu

Rozvod studeného vzduchu je třeba realizovat originálními trubkami, které jsou vrstvené pro dokonalou izolaci. Použití levných trubek üR65 způsobuje tepelné ztráty a následně vyšší spotřebu, což může mít negativní vliv i na spotřebu zejména při používání měniče. Trubka se skládá zevnitř ze dvou papírových vrstev, ve střední části tvarovaný hliník a zvenku dvouvrstvá vypěněná folie s uzavřeným vzduchovým polštářem. Omezení pro délku je celkem 15 metrů, pro jeden výdech maximálně 8 metrů, všechny tři výdechy klimatizace musí být osazeny. Příklady instalace si zvětšete kliknutím do plné velikosti. Každá instalace má svá úskalí, už názvy vypovídají, že úsilí věnované instalaci přináší své výsledky v užitné hodnotě.

Instalace

Instalace -je třeba maximálně zohledňovat potřeby kompresorové klimatizace. Tou je zejména dostatečně volný výdech, sání vzduchu a odkap kondenzované vody. K propojení je vyráběna celá řada doplňků, při nákupu uveďte přesný typ zástavby a konzultujte potřebné díly. Ušetříte si spoustu starostí. Některé názorné příklady naleznete na obrázku vlevo.

ECO KOMFORT LUXUS

Instalace ECO

Instalace ECO Instalace ECO

Další doplňky k rozvodům klimatizace Saphir

Další doplňky k rozvodům klimatizace Saphir

Další doplňky k rozvodům se dají koupit rozličné díly, výdechy, rozvody, ale hlavně plochá lišta.

Hlučnost klimatizace Saphir

V tabulce najdete údaje o hlučnosti včetně srovnání s předcházejícím modelem FrostAir. Měřící body je ventilátor naplno, chlazení, zařízení měřícího boxu a ostatní externí ovládání. Zejména při nízké frekvenci při provozu kompresoru se snižuje hluk uvnitř i venku.

Venku
Saphir Compact Frostair 1700 Frekvence
17 dB(A) 32 dB(A) 12,5 kHz
46 dB(A) 53 dB(A) 1 kHz
23 dB(A) 34 dB(A) 80 Hz
Uvnitř
16 dB(A) 18 dB(A) 12,5 kHz
41 dB(A) 40 dB(A) 500 Hz
34 dB(A) 47 dB(A) 100 Hz

Vyrábí se tři, vlastně čtyři typy. Čtvrtý 3200 RC nás ale nezajímá, protože ten je určen pro mobilheimy, neboli karavany, se kterými se normálně nejezdí. ostatní se liší výkonem, nebo rozměrem.

Saphir Compact

Saphir Compact

Saphir Compact je určen pro karavany s nástavbou do 5,5 metru. Rozměr 560 x 400 x 290 mm. Díky nízké spotřebě je prakticky použitelný ve všech běžných evropských kempech. Při 230V Fan Mode (pouze ventilátor) má odběr 0,4 A, Cool Mode (plné chlazení) 2,8A. Během jízdy má spotřebu při 12V 9A při Fan Mode, během chlazení 55A. S akumulátorem bez podpory alternátoru povolí inteligentní měnič provoz pouze Fan Mode. Měnič se připojuje na konektory elektronického obvodu, jsou tam dva, oba paralelně zapojené, takže je lhostejno, do kterého měnič zapojíme.

Defekty Saphir Compact

V případě defektu kontaktujte Trumaservis. Může, ale zřídka jít o pojistku kompresoru. Jiná vyměnitelnápojistka na elektronické desce je vstup s hodnotou 5A, nesmí být ani silnějšíani slabší. Dále můžeme změřit svorkovnici vedle připojení dálkovéhoovladače. Mezi body 1 a 2 změříme odpor teplotního senzoru při 20°C by mělvykazovat hodnotu 10 kiloohmů, mrazový senzor se měří mezi body 3 a 4 a přistejné teplotě vykazuje odpor 20kiloohmů. Toť vše, ostatní nechme na servis.

Saphir Comfort

Saphir Comfort

Saphir Comfort je ve své výkonové třídě lehčí o 40%, nežsrovnatelné střešní klimatizace. Disponuje výkonem 2400W, což je dostatečnépro karavany delší, než 5,5 metru. Saphir Comfort s příkonem kolem 4,4Anelze používat přes měnič, je určen pouze pro provoz na 230V. Rozměryklimatizace Saphir Comfort 710 x 400 x 285 mm.

Defekty Saphir Comfort

Řešení podobně jako u Saphir Compact se stejnámihodnotami, jen svorky senzorů se nacházejí jinde, na horní částielektronické desky, jiné tam nejsou, tak není co zkazit. Pojistky vstupu 230Vmá hodnotu 3,15A a je snadno vymenitelná.

Saphir Vario

Saphir Vario

Saphir Vario je opravdu variabilní zařízení, chlazení probíháve třech stupních 600W s fantastickou spotřebou 1,7A při 230W a 35A při 12V(samozřejmě s měničem TG 1000). Zde měnič umožňuje do poklesu palubníhonapětí na 12,8V ještě provoz s měničem i během stání. Druhý stupeň1500W má spotřebu 3A při 230V, což je stále dostuné ve většině kempů ise slabými jističi, ovšem s použitím měniče 62,5A při 12V. Třetí, největšívýkon 2000W si už vyžádá 4,4A, provoz na měnič při 12V není možný. MěničTG1000 sám rozezná nastavení a propojení neumožní. Saphir Vario kromě těchtovariabilních nastavení vyniká nízkou výškou 20 cm (rozměry 800 x 550 x200 mm), čímž se stává použitelným pro montáž do prostoru do dvojitých podlah obytných vozů, takže nikde ve vnitřním prostoru nepřekáží a je téměř neslyšná.

Saphir Vario

Defekty opět podobně jako u Compact, vstupní pojistka má hodnotu 5A, přibyly nám na svorkovnici body 5 a 6, na jejichž PINech naměříme hodnotu stejnou jako 3 a 4.

Staň se autorem a zaplatíme ti práci zbožím z eshopu

Link QR do mobilu


QR kód (anglicky: QR Code) je uskupení dat v obrázku ve tvaru čtverce. QR kód znatelně usnadní práci s internetem. Pokud máte nainstalovanou aplikaci pro čtení kódu, stačí zaměřit objektiv fotoaparátu na QR kód a jen chvilku počkat. Info zde.


Související zboží

Klimatizace pro karavan, Saphir Vario je opravdu variabilní zařízení, chlazení probíhá ve třech stupních 600W s fantastickou spotřebou 1,7A při 230W a 35A při 12V (samozřejmě s měničem TG 1000). Zde měnič umožňuje do poklesu palubního napětí na 12,8V ještě provoz s měničem i během stání. Druhý stupeň 1500W má spotřebu 3A při 230V, což je stále dostuné ve většině kempů i se slabými jističi, ovšem s použitím měniče 62,5A při 12V. Třetí, největší výkon 2000W si už vyžádá 4,4A, provoz na měnič při 12V není možný. Měnič TG1000 sám rozezná nastavení a propojení neumožní. Saphir Vario kromě těchto variabilních nastavení vyniká nízkou výškou 20 cm (rozměry 800 x 550 x 200 mm), čímž se stává použitelným pro montáž do prostoru do dvojitých podlah obytných vozů, takže nikde ve vnitřním prostoru nepřekáží a je téměř neslyšná.

Klimatizace pro karavan Truma Saphir Vario

49 809,- Detail »


Otočný výdech pro klimatizace,

Otočný výdech pro klimatizace Truma Saphir černý

518,- Detail »


Easy set pro montáž klimatizace, Obsahuje vše, co potřebujete k montáži klimatizace Truma Vario, Saphir nebo Comfort ve variantě ECO. 3 m trubky KR65, 3 koncovky EM, 3 koncovky EN-0 a lamely LA

Easy set pro montáž klimatizace Truma Eco 10 dílů

1 475,- Detail »


Tlumič,

Tlumič Truma

1 356,- Detail »


Prodlužovací kabel pro ovládání Comfort - 3 m,

Prodlužovací kabel pro ovládání Comfort - 3 m Truma

1 032,- Detail »Nahoru